Villatomt, Hemmesta - Kolvik
Kolviksvägen 18 (ej fastställt nr), Värmdö
Fantastsik vy över Kolviksviken
Strandnära tomt med enorm panoramautsikt utöver hela Kolviksviken. En tomt med ett läge som slår det mesta, belägen längs med kajen och strandlinjen. Detaljplanelagt område och kommunalt VA är betalt. Möjlighet att bygga en villa med fantastisk utsikt och underbar dags och kvällssol mot horisonten. Tomten ligger i en mycket charmig del av Kolvik där stora delar hör till den genuina ursprungsbebyggelsen på den tiden som ångbåtarna trafikerade Kolviks brygga. Närheten till centrum gör det idealiskt att bo med sin familj.
Bostäder i Hemmesta 11:200, Kolviksvägen 18 (ej fastställt nr), Värmdö
Fastigheter i Hemmesta 11:200, Kolviksvägen 18 (ej fastställt nr), Värmdö
Typ
Fastigheten Värmdö Hemmesta 11:200. Villatomt.
Tomt
Strandnära tomt med enorm panoramautsikt över hela Kolviksviken i västerläge. Helt unik tomt med ett läge som slår det mesta. Detaljplanelagt område och kommunalt vatten och avlopp. Lugnt läge men med gångavstånd till centrum, skolor och bussar. Tomtens area 2 237 m².
Byggnadssätt
Undergrund: Berg.

Kommunalt vatten.
Övrigt: Geografisk placering:
Tomten ligger i en mycket charmig del av Kolvik där stora delar hör till ursprungsbebyggelsen på den tiden som ångbåtarna trafikerade Kolviks brygga. Kolviksvägen var då huvudgatan och full av liv och rörelse, nu råder lugnet här på gatan. Närheten till centrum, gör det idealiskt att bo med sin familj. Gångavstånd till bussar, livsmedel, skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Området:
Kolvik på Värmdö gränsar i väster till Torsbyfjärden och i öster till Hemmesta centrum med kommersiell och offentlig service. Kolvik är en del av det band av bostadsområden, som omger Torsbyfjärden. Kolvik är ett skogigt, kuperat område med slingriga smala grusvägar. Bebyggelsen är blandad med både små fritidshus och större permanentbostäder från olika tidsperioder, idag med stor inflyttning av permanentboende. Gott om bad och båtplatser. Här blandas nybyggt med sekelskifte.
Byggrätt
Detaljplan (2010-07-01)
Planen medger huvudbyggnad i en våning 200 m² byggarea, huvudbyggnad i två våningar 150 m² byggarea. Största byggarea för garage och uthus är 60 m² fördelat på högst två komplemenstbyggnader. Fastigheten omfattas av strandskydd. För info, vänligen kontakta Värmdö kommun, 08-570 470 00.
Befintlig byggnad
Obebyggd, fastigheten omfattas av strandskydd och har prickad mark inritad på tomtkarta.
Ekonomi
Pris 6 495 000 kr. Taxeringsvärdet är 3 197 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.

Total driftkostnad 4 968 kr/år, varav:
Samfällighet:
4 968 kr
Summa:
4 968 kr
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Va-Försörjning, Nyttjanderätt Va-Försörjning.

Gemensamhetsanläggning: Värmdö Hemmesta GA:3 ändamål; Vägar, vägbelysning, trottoarer, parkeringsplats, tomrör för kabel, grönområden, brygganläggningar, brunnar, friggebod, badplats, uppställningsplats för soptunnor samt sjösättningsramp.

Planbestämmelser: Detaljplan (2010-07-01) Utdrag ur detaljplanen säger;
För friliggande enbostadshus på fastigheter större än 2000 m² gäller:
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 200 m² per fastighet.
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i två våningar är 150 m² per fastighet. Största byggnadsarea för garage och uthus är 60 m² fördelat på högst två komplementsbyggnader per fastighet.
Vägbeskrivning
Kör väg 222 mot Värmdö. Kör rakt fram till Hemmesta. Tag vänster in på Furubacksvägen kör sen rakt fram och ta första vänster, in på Kolviksvägen. Kör ner till ångbåtsbryggan och håll höger utmed vattnet. Välkommen till nr:18.
Övrigt
OMRÅDET
Att bo i Kolvik är att bo skärgårdsvackert med närhet till staden. Från fastigheten är det badrocksavstånd till badplatsen i Blötviken med sandstrand och bryggor. Kolviks samfällighetsföreningen har åtta brygganläggningar, på fyra av dessa hyrs båtplatser ut till medlemmar. Matkasse och vardagsservice löser du redan på hemmaplan i Hemmesta Centrum ca niohundra meter därifrån. Där ligger också Hemmestaskolan med årskurser F-9 samt flera förskolor. Idrottsplatsen Värmdövallen har sporthall, 11-manna konstgräsplan, 11-manna gräsplan och en mindre grusplan. För den som gillar löpning eller längdåkning finns det även belysta elljusspår. När du ska göra större inköp lockar Värmdö Köpcentrum med ett 70-tal butiker och restauranger en kort tur från ditt hem.
Som om inte det vore nog ligger rofyllda Kolvik överraskande nära stadspulsen. I centrum väntar en busshållplats med täta avgångar till Stockholms innerstad - under rusningstid behöver du sällan vänta längre än fem minuter. Med goda kommunikationer och närhet till för- och grundskolor blir din tillvaro i Kolvik lika tidssparande effektiv som den är ljuvligt idyllisk!

VAD HÄNDER EFTER VISNINGEN
Efter visningen tar fastighetsmäklaren personlig kontakt med de spekulanter som skrivit upp sig på intresselistan. Är du intresserad av denna tomt är det viktigt att du omgående kontaktar fastighetsmäklaren för att få löpande information gällande eventuell budgivning.

BUDGIVNING
På Bovida tillämpar vi öppen budgivning vilket innebär att du som budgivare löpande informeras under budgivningens gång via telefon, sms och/eller e-post.
Den slutlige köparen har alltid rätt att i samband med att köpeavtalet tecknas erhålla en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken. Innan köpekontraktet har undertecknats av både köpare och säljare har inget bindande avtal träffats. Skulle en spekulant lämna ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren. Tänk på att säljaren alltid har fri prövningsrätt.

LÅNELÖFTE
En förutsättning för att kunna delta i en budgivning är att du har fått ett lånelöfte från banken. Vi har goda bankkontakter och hjälper givetvis till om du behöver lånelöfte eller en personlig skriftlig boendekostnadskalkyl.

UNDERSÖKNINGSPLIKT/UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Säljaren har en upplysningsskyldighet att tala om de fel och brister han känner till men är inte ansvarig för fel eller brister som du borde ha upptäckt eller har haft misstankar om före köpet. Köparen har en plikt att noga undersöka den egendom som skall köpas (gäller både fastighet eller bostadsrättslägenhet). Finns det symptom på fel såsom fuktfläckar, dålig lukt etc. får köparen en fördjupad undersökningsplikt.
Fenix väg 16
134 22 Gustavsberg
Tfn 08-57140080
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 6 495 000 kr
Tomtarea: 2 237 m²
Visningar
Visas efter överenskommelse, det går bra att besöka tomten själv
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bovida Fastighetsbyrå KB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Bovida Fastighetsbyrå KB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bovida Fastighetsbyrå KB (969724-6438 med adress Box 95, 134 22 Gustavsberg Tel : 08-571 400 80
Epost : info@bovida.se

Ansvarig mäklare
Michel Adeheimer
0707992999
Skicka e-post
Michel Adeheimer
Counter