Villatomt, Rotviksbro
Åsen - 5 st tomter, Uddevalla
ROTVIKSBRO-ÅSEN
Fem natursköna tomter från 1169 m². (nu endast 3 st kvar)
På Åsen bor du med direkt närhet till skön natur, samtidigt som du har bekvämligheter en kort biltur bort. I Rotviksbro hittar du till exempel butiken Rotan. Är det mer shopping som lockar så är det nära till Torp köpcentrum. Väljer du en av dessa tomter har du dessutom aldrig långt till havet med badplatser.

Väljer du en av våra tomter har du dessutom aldrig långt till havet med badplatser.

För mer information;

Moa Karlsson 010-434 15 68
moa.karlsson@smalandsvillan.se

Priser från 385 000 kronor.
Bostäder i Åsen 1:91 mfl, Åsen - 5 st tomter, Uddevalla
Fastigheter i Åsen 1:91 mfl, Åsen - 5 st tomter, Uddevalla
Typ
Fastigheten Uddevalla Åsen 1:91 mfl. Villatomt.
Tomt
TOMT 1 - Åsen 1:91
2095 m²
425 000 kr

TOMT 2 - Åsen 1:92
1529 m²
385 000 kr

TOMT 3 - Åsen 1:93
1292 m²
385 000 kr

TOMT 4 - Åsen 1:94
1169 m²
385 000 kr

TOMT 5 - Åsen 1:95
1522 m²
420 000 kr.
Ekonomi
Pris 385 000 kr - 425 000.
Vägbeskrivning
Kör förbi Torp köpcentrum - mot Lysekil.
Vid Rotviksbro - ta vänster i rondellen, tredje avfarten - kör in på väg 160,
kör ca. 1,3 km - följ skyltning till tomtområdet.
Övrigt
Kontaktperson: Moa Karlsson 010-434 15 68, moa.karlsson@smalandsvillan.se.
Kilbäcksgatan 17
451 30 Uddevalla
Tfn 0522-50 00 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 385 000 kr - 425 000
Tomtarea: 1 169 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bostadsbutiken behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Bostadsbutiken registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bostadsbutiken (556839-4893 med adress Kilbäcksgatan 17, 451 30 Uddevalla Tel : 0522-500 000 Fax : 0522-500 005
Epost : info@bostadsbutiken.nu)

Kontaktförmedlare
Maria Alexandersson
0522-50 00 01
0727-29 25 20
Skicka e-post
Maria Alexandersson
Counter