Fastighet, Ransvik - Mölle - Kullaberg
Italienska Vägen 151-59, Mölle
Lev din dröm
Med oslagbar charm, miljö och historik ligger Ransvik i hjärtat av Kullaberg. En gång i tiden syndens näste med Sveriges första gemensamhetsbad där män och kvinnor badade tillsammans. Nu är här bara intagande vackert med skarpa klippor, havets mjuka vågor och skogens grönska i naturreservatet.
På denna unika plats säljs nu en fantastisk fastighet.
Bostäder i Kullagården 1:11, Italienska Vägen 151-59, Mölle
Fastigheter i Kullagården 1:11, Italienska Vägen 151-59, Mölle
Typ
Fastigheten Höganäs Kullagården 1:11. Fastighet - 1 plan i souterräng. Byggår 1921.
Tomt
Magisk fastighet med olika platåer, stort trädäck och ett antal uteplatser. Tomtarea 925 m² (friköpt).
Byggnad
1 plan i souterräng. Byggår 1921.
Byggnadssätt
Bjälklag: Trä/gjutet. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Taktegel. Utv plåtarbeten: Plåt. Hängrännor: Plåt. Fönster: Fönster med spröjs. Ventilation: Självdrag, mekanisk i kök. Murstock: Murad skorsten. Larm: Finns.

Enskilt vatten samt brunn, enskilt avlopp.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Luftvärmepump, el, kamin.
Planlösning
Restaurangen i Ransvik har funnits länge och är ett välbesökt turistmål, året om. Här finns oändliga möjligheter för den driftige att utveckla och leva en dröm, i unik miljö. Allt från exklusiva bröllop och fester till näringsrika luncher eller snabb glassförsäljning.

På fastigheten i det ca. 140 kvm stora huset (4 rok) bedrivs idag café och servering. Huset består av stor matsal med kamin, fullutrustat kök, personalrum, beställning/affärsdel samt toalett med dusch.

Med ingång utifrån trädäcket, ett plan ner finner vi ännu ett genuint charmigt rum med delvis gråstensväggar, vilket i dagsläget fungerar som vinkällare. Härifrån är det en intagande utsikt utöver Ransviken.

I det fall fastigheten godkänns som bostad är här fantastiska möjligheter att utveckla ett drömboende som slår det mesta.

På fastigheten ligger även två mindre byggnader som skulle kunna göras om till små övernattningsmöjligheter.

Kom gärna på visning och bilda er en uppfattning. Här finns många möjligheter för den som vill driva en trevlig verksamhet i en unik, underskön miljö eller om man i framtiden får möjligheten att bosätta sig här.
Bilplats
Parkering uppe på vägen.
Övriga byggnader
2 mindre byggnader som går att nyttja finns på fastigheten, ca. 9 och 15 kvm stora.
Ekonomi
Pris 6 900 000 kr / bud.

Total driftkostnad cirka 45 000:- per år för el, sophämtning och tömning avlopp.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Parkering; Officialservitut Vatten och Avlopp.

Planbestämmelser: Fornlämning , Natura 2000-område () , Naturreservat (1971-06-30).
Övrigt
Huset är idag taxerat som 322 - fastighet med en lokalyta om 140 kvm. Ansökan om att omtaxera fastigheten till 220 (en-tvåfamiljsboende) är inlämnat.
Övrigt
Sofiero Strand 3
254 82 Helsingborg
Tfn 042-13 12 13
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 6 900 000 kr / bud
Byggnadstyp: 1 plan i souterräng
Byggår: 1921
Tomtarea: 925 m²
Visningar
Vänligen maila eller ring 042-131213 / 070-7911312 för tidsbokning.
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Sofiero Mäklarbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Sofiero Mäklarbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Sofiero Mäklarbyrå AB (559070-1867 med adress Sofiero Strand 3, 254 82 Helsingborg Tel : 042-131213
Epost : jenny@sofieromaklarbyra.se)

Ansvarig mäklare
Jenny Hellberg
042-13 12 13
0707-91 13 12
Skicka e-post
Jenny Hellberg
Counter