Fritidshus, SKUMMESLÖVSSTRAND
ÅSAGATAN 36, Skummeslövsstrand
Gammal charm
Charmig äldre stuga nära kust och hav i populär del av Skummeslövsstrand. Underhållsbehov.
Bostäder i Skummeslöv 5:80, ÅSAGATAN 36, Skummeslövsstrand
Fastigheter i Skummeslöv 5:80, ÅSAGATAN 36, Skummeslövsstrand
Typ
Fastigheten Laholm Skummeslöv 5:80. Fritidshus - 1 ½ plan med delvis källare. Byggår 1946.
Storlek
Boarea 57 m², biarea 14 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. 3 rum, varav 2 sovrum, samt ytterligare 2 sovloft en trappa upp.
Tillträde
Enligt överenskommelse
Tomt
Tomtarea 1 196 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt.
Byggnad
1 ½ plan med delvis källare. Byggår 1946.
Byggnadssätt
Grund: Torpargrund med delvis källare. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Takpannor. Hängrännor: Plåt. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten.

Kommunalt vatten och avlopp.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el.
Bilplats
Infart.
Övriga byggnader
Friggebod med indragen el.
Ekonomi
Pris 2 000 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 1 759 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 430 000 kr. Typkod 220., värdeår 1946.

Total driftkostnad 18 500 kr/år, varav:
Uppvärmning:
5 000 kr
Försäkring:
1 500 kr
Vatten/avlopp:
5 000 kr
Renhållning:
2 000 kr
Hushållsström:
5 000 kr
Summa:
18 500 kr
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Laholm Skummeslöv S:15.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1959-04-30).
Övrigt
Fastigheten bjuds ut till försäljning jämlikt 6 § lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt genom beslut meddelat av Halmstads tingsrätt 21 december 2018. I beslutet har advokaten Otto Hallgren, Amber Advokater Halmstad KB, Box 363, 301 09 Halmstad, telefon 035-15 31 11, utsetts att som god man obesörja auktionen.

Visning kommer att ske endast vid ett tillfälle, den 4 april 2019 mellan kl 17-18.

Fastigheten säljs genom offentlig auktion som kommer att hållas torsdagen den 18 april 2019 kl 13:00 i Amber Avokaters lokaler, Kungsgatan 7, Halmstad. Bud får endast lämnas vid auktionen.

Köparen skall i direkt anslutning till avslutande auktion teckna köpekontrakt och kontant erlägga 10% i handpenning, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm skall vara klar innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas enligt överenskommelse senast vid tillträdet.

Byggnader och mark kommer att överlåtas ostädat. Säljaren avgör vid köpekontraktets tecknande om eventuell lös egendom skall ingå i köpet.

Vid försäljningen kommer friskrivningsklausul att tillämpas avseende påföljder för fel och brister, sk total friskrivningsklausul.

Huset har klassats som särskilt kulturhistoriskt värde under bebyggelseinventeringen i Halland 2008-09-03. Klassificering klass C, byggnadshistoriskt och miljöskapande värde.
Information om vad det innebär finns på Kulturmiljö Hallands hemsida; http://www.kulturmiljohalland.se/bebyggelseinventering.html

Följande upplysningar har lämnats av delägare;

- Läckage finns i taket vid skorstenen.
- Taket behöver bytas ut.
- Tidigare vattenläckage i lilla WC-utrymmet medför risk för röta/mögel i golv och bjälklag.
- Röta i flertalet fönster, vissa fönster håller på att falla sönder, dvs om fönstret öppnas kan glaset lossna och falla ut.
- Fuktigt källarutrymme medför risk för röta/mögel i golvbjälklag.
- Original takpannor från byggåret 1946.
- Elinstallationen är inte korrekt utförd, automatsäkringen går ofta.
- Skador kan inträffa på person då trappan till ytterdörren är i mycket dåligt skick.
- De flesta av de äldre träden är rötangripna och kan när som helst falla. Då en del står nära tomtgränsen kan detta innebära skador på grannars egendom.
- Fasaden är så torr att om den inte målas kommer den att behöva bytas ut. Sprickbildning syns i flera plankor.
- Duschkranen läcker.
- Dagvattnet är inte anslutet till det nyligen utbyggda kommunala nätet
.
MAXI Mellby Center Söderleden 1
312 61 Mellbystrand
Tfn 0430-77 77 80
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 000 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 57 m²
Rum: 3 rum (2 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan med delvis källare
Byggår: 1946
Tomtarea: 1 196 m²
Driftkostnad: 18 500 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

JÖRNKVISTS Kustnära Mäklare behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

JÖRNKVISTS Kustnära Mäklare registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är JÖRNKVISTS Kustnära Mäklare (556838-4225 med adress MAXI Mellby Center, Söderleden 1, 312 61 Mellbystrand Tel : 0430-77 77 80 Fax : 0430-77 77 81
Epost : info@jornkvists.se)

Ansvarig mäklare
Fredrik Jörnkvist
070-333 80 40
Skicka e-post
Fredrik Jörnkvist
Counter