Lantbruks-/Fiskefastighet, Södra ytterskärgården
Nämdö Norsten 103, Nämdö
Unikt tillfälle i ytterskärgården
1/12-del av Norsten 1:1. Fiskefastighet om 30 hektar med attraktivt läge i havsbandet. Bebyggd med ett antal bodar, bl.a bastu och en f.d militärbarack samt en brygga i viken på östsidan. Sjöfågeljakt och fiskerätt ingår.
Bostäder i Del av Norsten 1:1, Nämdö Norsten 103, Nämdö
Fastigheter i Del av Norsten 1:1, Nämdö Norsten 103, Nämdö
Typ
Fastigheten Värmdö Del av Norsten 1:1. Lantbruks-/Fiskefastighet.
Tomt
(friköpt). Vattenområde om totalt ca 30 ha . Uppgift saknas om markområde.
Byggnad
Renoveringar: Del i inredd fd militärbarack med övernattningsmöjlighet, veddeldad bastu och brygga. På ön finns även 4 st bodar (på ofri grund) som enligt hävd disponeras av
fiskesläkter från Dalarö.
Planlösning
NORSTEN - Sista värnet mot havet

På huvudön Norsten finns en f.d militärbarack från 1939 med sovplatser samt en bastu och brygga som disponeras av delägarna. I fastigheten ingår dessutom en mängd obebyggda kobbar och skär, bl.a fågelskyddsområdet Torrmulen. I övrigt finns fyra privata fiskebodar på ofri grund som disponeras av gamla fiskesläkter från Dalarö och Ornö. Andelen kan ej pantsättas för belåning.

På Norsten har fiskare vistats i hundratals år. På 1600-talet var Norsten kronoskär. 1859 sålde staten ön till Sandemars fideikommiss, som 1920 sålde den vidare till ett jaktsällskap från Stockholm. Några av 1920 års tolftedelar har under åren, genom arv och gåvor, delats upp i mindre andelar.

Norsten är omnämnd i August Strindbergs bok Hemsöborna som den ö, en klippig liten ö om några tunnland med en dalgång mitt i, dit Gusten flyr då han vill undvika bröllopet som ståndar mellan madam Flod och Carlsson.

På öns norra del finns två stenlabyrinter. Varav en tros vara från medeltiden då vidskepliga fiskare anlade labyrinter vid sina ensliga, farliga arbetsplatser i skärgården för att genom föremålsmagi skydda sig mot faror och nå framgång.
Ekonomi
Pris 2 000 000 kr eller högstbjudande.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Djurskyddsområde (1982-03-12).
Vägbeskrivning
Avstånd från Dalarö ca 10 nautiska mil.
Lat 59° 2.337' Long 18° 39.139'.
Övrigt
Skärgårdsidyll med vackert läge i yttersta havsbandet och vidsträckt sjöutsikt mot horisonten i öster och övriga väderstreck. Belägen utanför Ornö/Fjärdlång, i en av södra ytterskärgårdens vackraste delar.
Odinsvägen 21
137 70 DALARÖ
Tfn 08-50151880
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 000 000 kr eller högstbjudande
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Ansvarig mäklare
Eva Peterson
08-50151880
073-500 00 52
Skicka e-post
Eva Peterson
Counter