Kontorslokal, Väsby - Höganäs
Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Kontor från 12 m² i korridor, Lätt att hitta och parkera! Månadshyra från 1215:-
Kontor i korridor med tillgång till fikarum samt toalett. Fastigheten har gott om parkeringsplatser och är lätt att hitta!
Bostäder i Kontorslokal, 4C - Kontorshotell, 12 m², Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Fastigheter i Kontorslokal, 4C - Kontorshotell, 12 m², Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Typ
Kontorslokal, lokalnr 4C - Kontorshotell. Byggår 1989.
Tillträde
Kan tillträdas Omg
Byggnad
Steglinge 1:17. 1 plan. Byggnadsår 1989. Belägen i Skåne län och Höganäs kommun.
Storlek
Ca 12 m² kontorslokal. Rum i korridor. Pentry: 1 st. Toalett: 1 st. Byggår 1989. Uppvärmning: Vattenburen värme.
Hyra
Hyran är för kontorslokal 885 kr/månad.
Utöver hyran tillkommer Drift 330 kr/m² och år.
Moms tillkommer på ovanstående belopp.
Planlösning
Kontorslokaler i korridor. Lokalerna har ljusa väggar och plastmatta. Vissa har utsikt mot Väsbyrondellen. I korridoren ligger 5 kontor , från 12 - 17m². Tillgång till fikarum och toalett.
Internetanslutning
Internet: ADSL.
Teknisk data
Ventilation: Självdrag.
Bilplats
Parkeringsplats: Det ingår 1/kontor i månadsavgiften/hyran.
Fastighetsbeskrivning
Fastigheten ligger intill Väsbyrondellen vid väg 112.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: I området ligger företag som Dennis maskinuthyrning, Per i Viken, Snickeri Nielsens, BroTech, Jonstorps Redovisningsbyrå AB.

Kommunikationer: Busskur utanför fastigheten för buss 225.

Service: I närheten ligger City Gross.
Övrigt
Möjlighet att hyra ett eller flera rum i storlekarna 11-17m²

Hyresavtal: 12 månadersavtal.
Uppsägningstid: 6 månader före avtalet löper ut.
Storgatan 11
262 32 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Hyra: 885 kr/m²/år
Yta: Ca 12 m²
Byggår: 1989
Tillträde: Kan tillträdas Omg
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Västkustfastigheter lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 32 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vfab.net

Förvaltare
Martin Lamberth
0431-157 71
Skicka e-post
Martin Lamberth
Counter