Kontorslokal, Väsby - Höganäs
Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Kontor från 12 m² i korridor, Lätt att hitta och parkera! Månadshyra från 1215:-
Kontor i korridor med tillgång till fikarum samt toalett. Fastigheten har gott om parkeringsplatser och är lätt att hitta!
Bostäder i Kontorslokal, 4C - Kontorshotell, Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Fastigheter i Kontorslokal, 4C - Kontorshotell, Pottenborgsvägen 4a, Höganäs
Typ
Kontorslokal, lokalnr 4C - Kontorshotell. Byggår 1989.
Tillträde
Kan tillträdas Omg
Byggnad
Steglinge 1:17. 1 plan. Byggnadsår 1989. Belägen i Skåne län och Höganäs kommun.
Storlek
Rum i korridor. Pentry: 1 st. Toalett: 1 st. Byggår 1989. Uppvärmning: Vattenburen värme.
Hyra
Hyran är för kontorslokal 885 kr/månad.
Utöver hyran tillkommer Drift 330 kr/m² och år.
Moms tillkommer på ovanstående belopp.
Planlösning
Kontorslokaler i korridor. Lokalerna har ljusa väggar och plastmatta. Vissa har utsikt mot Väsbyrondellen. I korridoren ligger 5 kontor , från 12 - 17m². Tillgång till fikarum och toalett.
Internetanslutning
Internet: ADSL.
Teknisk data
Ventilation: Självdrag.
Bilplats
Parkeringsplats: Det ingår 1/kontor i månadsavgiften/hyran.
Fastighetsbeskrivning
Fastigheten ligger intill Väsbyrondellen vid väg 112.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: I området ligger företag som Dennis maskinuthyrning, Per i Viken, Snickeri Nielsens, BroTech, Jonstorps Redovisningsbyrå AB.

Kommunikationer: Busskur utanför fastigheten för buss 225.

Service: I närheten ligger City Gross.
Övrigt
Möjlighet att hyra ett eller flera rum i storlekarna 11-17m²

Hyresavtal: 12 månadersavtal.
Uppsägningstid: 6 månader före avtalet löper ut.
Övrigt
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Byggår: 1989
Tillträde: Kan tillträdas Omg
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Förvaltare
Martin Lamberth
0431-157 71
Skicka e-post
Martin Lamberth
Counter