Villatomt, Dyvelsten
Stenåsvägen, Forshaga
Villatomt i Dyvelsten
Stor villatomt i Dyvelsten som gränsar mot skogsområde. Positivt förhandsbesked finns från Forshaga kommun för byggnation av friliggande villa.
Bostäder i Öjenäs 1:278, Stenåsvägen, Forshaga
Fastigheter i Öjenäs 1:278, Stenåsvägen, Forshaga
Typ
Fastigheten Forshaga Öjenäs 1:278. Villatomt.
Tomt
Tomtarea 3 025 m² (friköpt). Tomten: natur och skogstomt.
Byggnadssätt
Vatten och avlopp saknas.
Ekonomi
Pris 250 000 kr eller bud. Taxeringsvärdet är 151 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg.
Storgatan 55
665 21 KIL
Tfn 0554-140 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 250 000 kr eller bud
Tomtarea: 3 025 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Haglunds Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Haglunds Fastighetsbyrå lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Haglunds Fastighetsbyrå (556146-9445 med adress Box 19, 665 21 KIL Tel : 0554-14000 Fax : 0554-14003
Epost : info@haglunds.nu

Ansvarig mäklare
Jan-Erik Larsson
0554-140 00
070-325 53 95
Skicka e-post
Jan-Erik Larsson
Counter