Tomt, Viby
Byholmsvägen 64 A, Kristianstad
Välkomna till Byholmsvägen 64 A i populära Viby. Här finns en nybildad tomt för småhusbyggnation vars utseende framgår av bilagd tomtkarta.

För byggnation, se bilagda stadsplanebestämmelser bland annat.
Kontakta även kommunen på www.kristianstad.se.

Kommunalt vatten och avlopp finns i området.

Utmärkt läge nära bland annat skolor, centrum med mera.
Bostäder i Håslöv 86:16, Byholmsvägen 64 A, Kristianstad
Fastigheter i Håslöv 86:16, Byholmsvägen 64 A, Kristianstad
Typ
Fastigheten Kristianstad Håslöv 86:16. Tomt.
Tomt
Tomtarea 638 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 440 000 kr.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Stadsplan från 1987-08-18.
Övrigt
Taxeringsenhet:
Småhus, tomtmark till helårsbostad (210).
Ej taxerad ännu.

Anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el samt eventuell fiber betalas av köparen.

C4 Teknik:
"Fastigheten ligger i verksamhetsområde för vatten och spill så dom skall kunna få serviser och ansluta.
Anslutning hinner ju inte ske i år (2016) så jag har räknat på nästa års nya taxa och då blir det ca. 90 000 kr inkl. moms.
Påminn gärna om VA-anmälan."

E.ON:
"Den minsta anslutningsavgiften ligger på 27625:- ink moms med en säkringsstorlek på 16-25 Amper."

Fjärrvärme finns inte i området.
Fibernät: se www.c4energi.se.

Vattenbrunn finns. Djup och mängd obekant.

Tomten överlåtes fri från penninginteckningar.

För en obebyggd småhustomt betalas en statlig fastighetsskatt med för närvarande 1 procent av taxerat tomtmarksvärde. Köparen betalar således del av denna skatt på tillträdesdagen.

Tillträde enligt överenskommelse.
Gamla Långebrogatan 34 B
291 59 KRISTIANSTAD
Tfn 044-10 25 10
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 440 000 kr
Tomtarea: 638 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Ansvarig mäklare
Rune Johansson
044-10 25 10
0705-45 10 21
Skicka e-post
Counter