Tomt, Brattefors
Brattefors, Ljungskile
LJUNGSKILE-BRATTEFORS
Bygga nytt ? Endast 1 tomt kvar. Ligger med naturskönt läge, ca 5 km utanför Ljungskile. Högt & soligt läge.
Tomtareal ca 1500 kvm. Vatten/avlopp tillkommer och blir i egen anläggning.
Husleverantör är Myresjöhus

Kontaktperson för tomt samt olika husmodeller är Helen Hedlund,
Tel: 010-434 13 42
Mejl:helen.hedlund@myresjohus.se.
Bostäder i Brattefors 2:46, Brattefors, Ljungskile
Fastigheter i Brattefors 2:46, Brattefors, Ljungskile
Typ
Fastigheten Uddevalla Brattefors 2:46. Tomt.
Tomt
Tomtarea ca 1 500 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 495 000 kr eller högstbjudande.
Vägbeskrivning
Från Ljungskile - kör väg 167 mot Backamo. Tag höger
mot Svanesund - kör ca. 1 km, tag vänster mot Brattefors.
Kör över järnvägen och utför backen, så ligger tomterna där.
Övrigt
Kontaktperson på Myresjöhus, Uddevalla
Helen Hedlund
010-434 13 42
helen.hedlund@myresjohus.se.
Kilbäcksgatan 17
451 30 Uddevalla
Tfn 0522-50 00 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 495 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 500 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bostadsbutiken behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Bostadsbutiken registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bostadsbutiken (556839-4893 med adress Kilbäcksgatan 17, 451 30 Uddevalla Tel : 0522-500 000 Fax : 0522-500 005
Epost : info@bostadsbutiken.nu)

Kontaktförmedlare
Maria Alexandersson
0522-50 00 01
0727-29 25 20
Skicka e-post
Maria Alexandersson
Counter