Industrifastighet, Harbo
Bogärde 235, Harbo
HARBO - Bogärde 235
Lundbo Såg Till Salu.

Byggnad om ca 1 000 m² lokalyta möjlighet att ta i anspråk ca 300 m² för egen verksamhet med två större vikportar 3x3 m i övrigt finns två verkstadslokaler, 3 lägenheter, uthyrningsrum, samlingslokal, dusch- och toalettrum, kontor, Vattenburen golvvärme via pelletspanna och ack. tankar.

Här finns också maskinhall, kontorsbyggnad samt förrådsbyggnader. Även avyttring av hela bolaget (fastighetsägarbolaget) kan vara aktuellt. Flera utrymmen finns för uthyrning!

Fiberanslutning finns till både bageriavdelningen samt till lägenheterna.
Bostäder i Bogärde 1:4, Bogärde 235, Harbo
Fastigheter i Bogärde 1:4, Bogärde 235, Harbo
Typ
Fastigheten Heby Bogärde 1:4. Industrifastighet. Byggår 1930-talet.
Storlek
Bruksarea ca 1 000 m², fördelat på bostäder 250 m², kontor 50 m², industri/verkstad 300 m², kallager 50 m² och lager 350 m². Tomtarea 10 900 m².
Byggnader
Industrifastighet
Byggnadstyp: Tvåplansbyggnad. Byggnadsår 1930-talet.
Beskrivning: Fastigheten ligger i direkt anslutning till väg 272 från Uppsala mot Gysinge. Har tidigare varit ett sågverk men är idag ombyggd till industriklokaler med gjutna golv och isolerade utrymmen för industriändamål, lägenheter, uthyrningsrum, samlingslokal, dusch, omklädnad, toalettrum och kontor. Exponeringen mot väg 272 är bra.
Renoveringsår Renoverat senast på 2000-talet.

Byggnadssätt
Grund: Betong. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Plåtbeklädnad. Takbeklädnad: Plåt. Hängrännor: Målad plåt. Fönster: 3-glasfönster isoler. Nya. Ventilation: Självdrag.

Djupborrad brunn, trekammarbrunn för avlopp.
Övrigt: Övriga byggnader har direktverkande el.
TV: TV-antenn.
Uppvärmningssystem: Vattenburen golvvärme med vedpanna/pellets och dubbla ack. tankar.
Kontor/Utställning
Byggnadstyp: Enplansbyggnad.
Beskrivning: Mindre byggnad för kontor/utställning/bostad.

Byggnadssätt
Grund: Plintar. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Plåt. Hängrännor: Målad plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Självdrag.

Vatten och avlopp saknas..
Uppvärmningssystem: Direktverkande el.
Maskinhall 1
Byggnadstyp: Kallförråd.
Beskrivning: Stor maskinhall med öppen långsida. Långsidevägg mot norr.

Byggnadssätt
Grund: Plintar. Stomme: Trä. Fasad: Stående träpanel. Takbeklädnad: Plåt.
Övrigt: Se bilder.
Förrådsbyggnader
Byggnadstyp: Kallförråd.
Beskrivning: På fastigheten finns flera förrådsbyggnader. Se bilder. Både murade och i trä. Vedbod och andra förrådsutrymmen.
Ekonomi
1 900 000 kr Utgångspris.
Summa hyresintäkter är 447 672 kr/år. Taxeringsvärdet är 607 000 kr (fastställt avseende år 2013).Typkod 426. Driftkostnad är ca 128 600 kr/år. Huvudbyggnaden värms upp med vattenburen golvvärme via vedpanna/pellets och ack. tankar. I övrig sedvanliga driftskostnader för el, försäkring, slamtömning, renhållning oxh sotning. Eget vatten. Renhållning för bageriet.
Bilplats
Gott om parkeringsytor på fastigheten.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: Fastigheten ligger i direkt anslutning till väg 272 mellan Uppsala och Östervåla.

Kommunikationer: Mycket goda allmänna kommunikationer till och från Uppsala/Östervåla. 43 km från Uppsala.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström.
Vägbeskrivning
Från Sthlm/Uppsala: Åk väg 272 mot Gysinge till strax efter Harbo samhälle. Ca 43 km från Uppsala ligger fastigheten på vänster sida intill väg 272. Mycket goda allmänna kommunikationer.
Övrigt
Den här fastigheten ligger med bra exponering mot väg 272 ca 43 km från Uppsala. Välrustad huvudbyggnad med ca 1 000 m² välbyggd industrilokal, lägenheter, uthyrningsrum, samlingslokal, omklädning, dusch och toaletter. Flera andra byggnader på fastigheten som maskinhall, förråd och kontor.

Nuvarande ägare ser också en möjlighet för köpare att förvärva bolagets aktier.

Inga planer från hyresgästerna att avflytta.

Observera att mer än 1/3-del av fastighetens/byggnadernas ytor är outhyrda.
Stora Torget 4
740 46 ÖSTERVÅLA
Tfn 0292-102 04
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 900 000 kr Utgångspris
Bruksarea: Ca 1 000 m²
Tomtarea: 10 900 m²
Taxeringsvärde: 607 000 kr
Driftkostnad: 128 600 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Mäklarcentrum behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Mäklarcentrum registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Mäklarcentrum (556634-5798 med adress Box 58, 740 46 ÖSTERVÅLA Tel : 0292-102 04
Epost : info@maklarcentrum.se)

Ansvarig mäklare
Peter Larsson
070-511 15 11
Skicka e-post
Counter