Parhus, Abruzzo
Miglianico, Italien
Beautiful semidetached home situated in a new built complex. Lower Ground floor. Kitchen with fireplace, storeroom, bathroom and garage. Ground Floor. Living area, kitchen, both with access onto garden, bathroom. First Floor. Main bedroom with dressing room, bedroom, bathroom, balconies. Second floor, Bedroom with balcony, bathroom. Garden is on two levels, First level entrance with outdoor space of 60 sqm, second level garden of 160 sqm. 1 km from Miglianico Golf Course and 1,5 km from the sea. Panaramic views and glympse of sea.
Bostäder i ITR-ACSCH0668, Miglianico, Miglianico
Fastigheter i ITR-ACSCH0668, Miglianico, Miglianico
Typ
Fastigheten Utland ITR-ACSCH0668. Parhus.
Storlek
Boarea ca 250 m². 5 rum, varav 4 sovrum.
Ekonomi
Pris 335 000 EUR.
Övrigt
Eskadervägen 18
183 54 TÄBY
Tfn 08-756 95 19
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 335 000 EUR
Boarea: 250 m²
Rum: 5 rum (4 sovrum)
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fastighetsbyrån B-M Koch behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fastighetsbyrån B-M Koch registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fastighetsbyrån B-M Koch (556185-2707 med adress Eskadervägen 18, 183 54 TÄBY Tel : 08-7569519
Epost : info@bmkoch.com)

Ansvarig mäklare
Britt Mari Koch
08-756 95 19
070-396 22 30
Skicka e-post
Counter