Kontor, Malmö Centrum
Stortorget 8, Malmö
Ledig kontorslokal på femte våningen mitt på Stortorget i centrala Malmö. Idag består lokalen av blandad planlösning med ett antal kontorsrum i varierande storlekar samt en öppen del.Hiss finns i fastigheten samt fiber och kyla.
Det finns möjlighet att dela upp lokalen på 200 respektive 235 kvm. Se ritningar.
Bostäder i Kontor, 131-1503, 235 m², Stortorget 8, Malmö
Fastigheter i Kontor, 131-1503, 235 m², Stortorget 8, Malmö
Typ
Kontor, lokalnr 131-1503. Byggår 1897. Hiss finns.
Tillträde
Enligt överenskommelse
Byggnad
Byggnadsår 1897. Belägen i Skåne län och Malmö kommun.
Storlek
Ca 235 m² kontor, våningsplan 5. Byggår 1897.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: Närhet till allmänna kommunikationer, parkeringshus, restauranger och shopping gör att fastigheten har ett av Malmös absolut bästa lägen. Huset sträcker sig från Stortorget till Kalendegatan och sammanbinds av Lejonetpassagen.
Skomakaregatan 4
211 34 MALMÖ
Tfn 040-98 12 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Våningsplan: 5
Byggår: 1897
Tillträde: Enligt överenskommelse
Finns i närheten
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Jyma Fastigheter AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Jyma Fastigheter AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Jyma Fastigheter AB ( med adress Skomakaregatan 4, 211 34 MALMÖ Tel : 040-981260

Kontakta
Christoffer Andersson
040-98 12 60
040-30 32 68
Skicka e-post
Counter