ÖSTRA RÖNNÄS
Östra Rönnäs, Leksand
Väbelägen byggtomt i Östra Rönnäs
Går du i byggtankar och letar efter en bra tomt till rätt pris? Bra, ty då skall du genast ringa oss på Valins Fastighetsbyrå, ty vi har idag glädjen att kunna erbjuda en riktigt bra byggtomt belägen mitt emot bystugan i Östra Rönnäs.

Tomten, en lättbyggd naturtomt är avstyckad och klar med en areal om totalt 1.789 kvm Från tomten har man en rogivande utsikt över byns ängar och ner mot sjön Siljan.

Byns vatten ligger vid tomtgräns och till en summa av c:a 13-14.000:- går det bra att ansluta sig till byvattnet.

Det är heller inte långt bort till byns trevliga badplats

En klart prisvärd tomt och har du dessutom anknytning till Rönnäs, ja då tycker vi att det här är ett riktigt bra tillfälle för dig som går i byggtankar.

PRIS.KR. 200.000:-/högstbjudande

För ytterligare information ring oss idag.

PS ! Vill du först känna på läget så går det bra. tomten är tillsaluskyltad och lätt att hitta.
Bostäder i Östra Rönnäs 20:12, Östra Rönnäs
Fastigheter i Östra Rönnäs 20:12, Östra Rönnäs
Typ
Fastigheten Leksand Östra Rönnäs 20:12.
Tomt
Tomtarea 1 789 m² (friköpt). Tomten: naturtomt med sjöutsikt. Tomten som ligger mitt emot bystugan i Östra Rönnäs är en lättbyggd naturtomt från vilken man har en rogivande utsikt över byns ängar ner mot sjön Insjön.
Byggnadssätt
Vatten och avlopp saknas.
Ekonomi
Pris 200 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 130 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Områdesbestämmelse (1999-02-24).
Övrigt
Ledningarna för byns vatten ligger vid tomtgränsen. Anslutningsavgiften ligger på c.a 13 - 14 000:- kr.

Tillträde efter överenskommelse.
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 200 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 789 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Tobbe Valin
0247-123 40
070-690 85 96
Skicka e-post
Counter