Tomt, Kallinge
Hasselvägen 9, Kallinge
Kallinge-tomt
Obebyggd delvis grovplanerad tomt för nybyggnation i Kallinge med närhet till skola och allmän service såsom livsmedelsaffär och kommunikation m.m. Fastigheten har kommunalt VA och elanslutning högt läge med utsikt över del av samhället.
Bostäder i Kalleberga 8:107, Hasselvägen 9, Kallinge
Fastigheter i Kalleberga 8:107, Hasselvägen 9, Kallinge
Typ
Fastigheten Ronneby Kalleberga 8:107. Tomt.
Tomt
Tomtarea 1 018 m² (friköpt). Tomten: naturtomt, sluttningstomt med mur, staket och Berg.
Byggnadssätt
Kommunalt vatten och avlopp.
Övrigt: Kostnader tillkommer när man ska koppla in VA till bostaden det får man höra med Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta. Detta för att VA-anslutningen inte varit i bruk på flera år och att Miljöteknik måste kontrollera så att allt är okej innan det tas i drift.

Det är samma sak när man ska anluta elen. Det får man fråga Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta.
Byggrätt
Bygglov
Det har funnits ett bygglov för uppförande av permanenthus, men det har utgått gäller två år i taget och måste sökas på nytt. Men tomten säljs med förbehåll om att man får bygglov för en bostad.
Ekonomi
Pris 325 000 kr eller Hbj. Taxeringsvärdet är 145 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Stadsplan (1972-10-10).
Övrigt
Det åligger köpare att själv sätta sig in i aktuella förhållanden som erfordras för köpet vad avser fastighetens skick,areal, gränser etc.

Fastigheten säljs i befintligt skick.
Säljaren har fri prövningsrätt.

Fastigheten säljes genom öppen budgivning, vilket innebär att intressenter som inkommer med bud får veta högsta bud.

Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande förhandling mellan de högsta budgivarna.

Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen.
Karlshamnsvägen 1
372 31 RONNEBY
Tfn 0457-178 35
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 325 000 kr eller Hbj
Tomtarea: 1 018 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Ansvarig mäklare
Bengt Folkesson
0457-178 35
0708-11 78 35
Skicka e-post
Bengt Folkesson
Counter