Fristående hus, Piemonte
Ponzone, Italien
Detached house in a wonderful panoramic position. The home is all on one level, a few steps from the ground. There are entrance hall, kitchen, two bedrooms, living room, bathroom and storage room. Large garden only in part planted: the greatest part is wilde low forest. Located on the ridge at the boundary between Piedmont and Liguria, is reachable along a good dirt road. The house has been built in the late 1970s, however, is well preserved in every detail without needing any extraordinary maintenance. Yet livable. The next village with some facilities is Moretti, about 4km far. The bath town Acqui Terme is about 25km far, the Riviera 35km.
Bostäder i ITAR-SAT1078, Ponzone
Fastigheter i ITAR-SAT1078, Ponzone
Typ
Fastigheten Utland ITAR-SAT1078. Fristående hus. Byggår 1970.
Byggnad
Byggår 1970.
Ekonomi
Pris 95 000 EUR.
Eskadervägen 18
183 54 TÄBY
Tfn 08-756 95 19
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 95 000 EUR
Byggår: 1970
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fastighetsbyrån B-M Koch behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fastighetsbyrån B-M Koch registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fastighetsbyrån B-M Koch (556185-2707 med adress Eskadervägen 18, 183 54 TÄBY Tel : 08-7569519
Epost : info@bmkoch.com)

Ansvarig mäklare
Britt Mari Koch
08-756 95 19
070-396 22 30
Skicka e-post
Counter