Tomt, Rättvik Lerdal
Efter Siljansvägen, Rättvik
Lerdal - efter Siljansvägen
Tomt med vacker utskt över Siljan och belägen efter Siljansvägen med gångavstånd till centrum samt närhet till Siljan med båthamn och badplatser. Kommunalt VA El Fiber samt Fjärrvärme finns vid tomtgränsen anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation.
Bostäder i Lerdal 14:92, Efter Siljansvägen
Fastigheter i Lerdal 14:92, Efter Siljansvägen
Typ
Fastigheten Rättvik Lerdal 14:92. Tomt.
Tillträde
Senast 15 dgr efter att bygglov eller förhandsbesked erhållits
Tomt
Tomtarea 810 m² (friköpt). Tomten: naturtomt med vacker utsikt över Siljan samt närhet till centrum,bad och båthamn.
Byggnadssätt
Undergrund: Lera Berg.Uppvärmning: Fjärrvärme finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation.
Byggrätt
Tomten ligger i EJ planlagt område
Tomten ligger i EJ planlagt område.
Ekonomi
Pris 465 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 379 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Rättvik Lerdal GA:7 Vägavgifter betalas till föreningen inom området.

Planbestämmelser: Tomten ligger i EJ planlagt område.
Vägbeskrivning
Tag gamla Faluvägen mot Hantverksbyn/Falun ,tag ner höger Siljansvägen tomten ligger sedan på höger sida ( står två båtar där ) se även våra TILL SALU skyltar.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 eller info@ericthors.se

Kommunalt vatten, kommunalt avlopp finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation

Fjärrvärme finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation

El finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation

Fiber finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation

Villkor för ansökan om Förhandsbesked bygglov eller Bygglov kommer skrivas i kontraktet. För mera information ang bygglov se Rättviks kommuns hemsida.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 465 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 810 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Counter