Tomt, Kolvik
Hasselbacken 13, Värmdö
Byggklar tomt i eftertraktade Kolvik med VA vid vägen
En fin och byggklar tomt med ett riktigt bra läge med närhet till havet åt båda håll. Härifrån är det en kort promenad ner till Kolviksviken och båtbryggorna. Detaljplanen medger en generös byggrätt om 160 kvm i ett plan eller 120 kvm i två plan. Det kommunala VA-sytemet har en förbindelsepunkt vid vägen och är betald för obebyggd tomt. En promenad om ca 800 meter tar er till Hemmesta centrum med skolor, buss och all dess service. Stadens brus tystnar ju närmare Kolvik du kommer. Tutande bilar och hårda klackar mot asfalten byts mot vågskvalp, vindsus och gräs under fötterna. Det här är du kan bygga ditt egna hem och här kan du andas ut.
Bostäder i Hemmesta 11:153, Hasselbacken 13, Värmdö
Fastigheter i Hemmesta 11:153, Hasselbacken 13, Värmdö
Typ
Fastigheten Värmdö Hemmesta 11:153. Tomt.
Tomt
1 800 m² fin och byggklar tomt med ett riktigt bra läge med närhet till havet åt båda håll. Härifrån är det en kort promenad ner till Kolviksviken och båtbryggorna. Detaljplanen medger en generös byggrätt om 160 kvm i ett plan eller 120 kvm i två plan. Det kommunala VA-sytemet har en förbindelsepunkt vid vägen och är betald för obebyggd tomt. En promenad om ca 800 meter tar er till Hemmesta centrum med skolor, buss och all dess service.
Byggrätt
För friliggande enbostadshus på fastigheter större än 1000 m² upp till och med 2000 m² gäller:
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 160 m² per fastighet.
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i två våningar är 120 m² per fastighet.
Största byggnadsarea för garage och uthus är 50 m² fördelat på högst två komplementbyggnader per fastighet.
Ekonomi
Pris 2 795 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 452 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.

Total driftkostnad 5 000 kr/år, varav:
Samfällighet:
5 000 kr
Summa:
5 000 kr
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Brunn.

Gemensamhetsanläggning: Värmdö Hemmesta GA:3, ändamål; Vägar, vägbelysning, trottoarer, parkeringsplats, tomrör för kabel, grönområden, brygganläggningar, brunnar, friggebod, badplats, uppställningsplats för soptunnor samt sjösättningsramp.

Planbestämmelser: Detaljplan (2010-12-02).
Övrigt
OMRÅDET
Att bo i Kolvik är att bo skärgårdsvackert med närhet till staden. Från fastigheten är det badrocksavstånd till badplatsen i Blötviken med sandstrand och bryggor. Kolviks samfällighetsföreningen har åtta brygganläggningar, på fyra av dessa hyrs båtplatser ut till medlemmar. Matkasse och vardagsservice löser du redan på hemmaplan i Hemmesta Centrum, ca niohundra meter därifrån. Där ligger också Hemmestaskolan med årskurser F-9 samt flera förskolor. Idrottsplatsen Värmdövallen har sporthall, 11-manna konstgräsplan, 11-manna gräsplan och en mindre grusplan. För den som gillar löpning eller längdåkning finns det även belysta elljusspår. När du ska göra större inköp lockar Värmdö Köpcentrum med ett 70-tal butiker och restauranger en kort tur från ditt hem.
Som om inte det vore nog ligger rofyllda Kolvik överraskande nära stadspulsen. I centrum väntar en busshållplats med täta avgångar till Stockholms innerstad - under rusningstid behöver du sällan vänta längre än fem minuter. Med goda kommunikationer och närhet till för- och grundskolor blir din tillvaro i Kolvik lika tidssparande effektiv som den är ljuvligt idyllisk!

VAD HÄNDER EFTER VISNINGEN
Efter visningen tar fastighetsmäklaren personlig kontakt med de spekulanter som skrivit upp sig på intresselistan. Är du intresserad av denna bostad är det viktigt att du omgående kontaktar fastighetsmäklaren för att få löpande information gällande eventuell budgivning.

BUDGIVNING
På Bovida tillämpar vi öppen budgivning vilket innebär att du som budgivare löpande informeras under budgivningens gång via telefon, sms och/eller e-post.
Den slutlige köparen har alltid rätt att i samband med att köpeavtalet tecknas erhålla en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken. Innan köpekontraktet har undertecknats av både köpare och säljare har inget bindande avtal träffats. Skulle en spekulant lämna ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren. Tänk på att säljaren alltid har fri prövningsrätt.

LÅNELÖFTE
En förutsättning för att kunna delta i en budgivning är att du har fått ett lånelöfte från banken. Vi har goda bankkontakter och hjälper givetvis till om du behöver lånelöfte eller en personlig skriftlig boendekostnadskalkyl.

UNDERSÖKNINGSPLIKT/UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Säljaren har en upplysningsskyldighet att tala om de fel och brister han känner till men är inte ansvarig för fel eller brister som du borde ha upptäckt eller har haft misstankar om före köpet. Köparen har en plikt att noga undersöka den egendom som skall köpas (gäller både fastighet eller bostadsrättslägenhet). Finns det symptom på fel såsom fuktfläckar, dålig lukt etc. får köparen en fördjupad undersökningsplikt.
Fenix väg 16
134 22 Gustavsberg
Tfn 08-57140080
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 795 000 kr
Tomtarea: 1 800 m²
Visningar
Det går utmärkt att titta själv på tomten om man önskar, i annat fall vänlligen kontakta mäklaren för tidsbokning
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Bovida Fastighetsbyrå KB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Bovida Fastighetsbyrå KB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bovida Fastighetsbyrå KB (969724-6438 med adress Box 95, 134 22 Gustavsberg Tel : 08-571 400 80
Epost : info@bovida.se)

Fastighetsmäklare
Michel Adeheimer
0707992999
Skicka e-post
Michel Adeheimer
Counter