Gård, Boamåla
Tingsryd
Välskött skogfastighet i Boamåla
Till försäljning utbjudes fastigheten Tingsryd Boamåla 2:3.
Läge utmed Karlskronavägen strax söder om Rävemåla.
Totalt 62 ha.
Bostäder i Boamåla 2:3
Fastigheter i Boamåla 2:3
Typ
Fastigheten Tingsryd Boamåla 2:3. Gård - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 63 ha, fördelat på skog 52 ha, impediment 1 ha, åker 5 ha, övrigt 5 ha.

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 62 ha, fördelat på skog 52 ha, impediment 2 ha, inägomark 3 ha, övrigt 5 ha.

Det finns 2 skiften.
Skogsmark
Areal: 52 ha med ett beräknat skogsinnehav om 6800 m3sk enligt ny plan. Bonnitet 9,1 m3sk/ha.
Impediment
Areal 2 ha.
Inägomark
Areal 3 ha.
Övrig mark
5 ha.
Jakt
Jakträtten är utarrenderad till den 30/5 2019.
Arrende
Inägomarken är för nuvarande uttarrenderad.
Ekonomi
Anbud märkt Tingsryd Boamåla 2:3 skall vara mäklaren tillhanda senast 2018-06-14 kl 00:00. Fri prövningsrätt.
Taxeringsvärde
Totalt 5 120 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 4 971 000 kr, åkermarksvärde 146 000 kr och impedimentvärde 3 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tele; Ledningsrätt Tele (kanalisation För Fiber).

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Fiberoptoledning, Avtalsservitut.

Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 3/8.

Planbestämmelser: Fornlämning.
Övrigt
Skogsbruksplan, anbudsblankett samt information avseende köparens undersökningsplikt finns att ladda hem som pdf-filer under aktuellt objekt från vår hemsida www.0470maklare.se

Skriftliga anbud märkta "Boamåla" skall vara Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB tillhanda senast 2018-06-14. Fri prövningsrätt.
Norrgatan 5
352 33 Växjö
Tfn 0470-390 90
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: Anbud, oss tillhanda senast 2018-06-14 kl 00:00 Fri prövningsrätt
Areal: 62 ha
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB (556551-4022 med adress Norrgatan 5, 352 33 Växjö Tel : 0470-39090 Fax : 0470-39095
Epost : vaxjo@maklarhuset.se

Ansvarig mäklare
Ulf Carlsson
0470-390 90
070-347 97 72
Skicka e-post
Counter