Industrilokal, Häradsbygden
Mjälgen Storhedsvägen 50, Leksand
Verkstadslokal till salu !
Leksands Plåt och Lackteknik AB utbjuder härmed sin fastighet Mjälgen 17:15 till salu!
Bostäder i Mjälgen 17:15, Mjälgen Storhedsvägen 50, Leksand
Fastigheter i Mjälgen 17:15, Mjälgen Storhedsvägen 50, Leksand
Typ
Fastigheten Leksand Mjälgen 17:15. Industrilokal.
Tomt
Tomtarea 4 215 m² (friköpt).
Planlösning
Byggnader:
Industrilokal, 1972, 1-plan och enligt nedan:
Produktion/lager: c:a 740 kvm. Sprutbox ingår.
Kontor/personalutrymmen: C:a 53 kvm.
Utbyggnad, ej slutförd: C:a 150 kvm.
Övrig byggnad:
Kallförråd c:a 130 kvm.

Anslutningar:
Vatten från djupborrad brunn gemensamt med grannfastighet. Avlopp till en sluten tank.

Inteckningar/pantbrev: Totalt 4 st om 1.475.000:-.

Pris: 2.500.000:- / bud.
Ekonomi
Pris 1 975 000 kr / bud. Taxeringsvärdet är 467 000 kr (fastställt avseende år 2017). Typkod 431.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Väg
Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning(4 st); Ledningsrätt Vatten.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning.

Planbestämmelser: Grundvattenskydd (2017-06-20).
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 975 000 kr / bud
Tomtarea: 4 215 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Ragge Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post
Kontaktperson
Ragge Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post
Counter