Industrifastighet, Mora Örjastäppan
Mossvägen 8, Mora
Mora - Mossvägen 8
Industrifastighet belägen i industriområdet Örjastäppan. Fastigheten består av en produktionsdel om ca 556 kvm samt ett varmförråd/kontorsdel om ca 50 kvm samt ytterligare förrådsdel om ca 50 kvm .Hög port för in- och utfart. Vidare finns duschutrymmen, wc, förråd, lager, kontorsrum samt personalmatsal. Stor plan gårdsyta delvis asfalterad lämplig för uppställningsplats för lastbilar och bilar. Fjärrvärme samt fiber finns vid tomtgräns. Fär mera information kontakta oss
0248 100 33 070 330 14 31 eller info@ericthors.se.
Bostäder i Utmeland 89:43, Mossvägen 8, Mora
Fastigheter i Utmeland 89:43, Mossvägen 8, Mora
Typ
Fastigheten Mora Utmeland 89:43. Industrifastighet. Byggår 1975.
Storlek
Bruksarea ca 656 m², fördelat på kontor 50 m², industri/verkstad 556 m² och förråd 50 m². Tomtarea 5 379 m².
Byggnader
Industribyggnad
Byggnadstyp: 1 plan. Byggnadsår 1975.
Beskrivning: Industribyggnad, yta ca 556 kvm. Hög port för in- och utfart. Vidare finns duschutrymmen, wc, förråd, lager m.m.

Varmförråd/kontor vidbyggt ovan, yta ca 50 kvm. Här finns kontorsrum samt personalmatsal.

Vidbyggt förråd/kontor/ ca 50 kvm Yta ej medtaget i taxeringen.

Byggnadssätt
Undergrund: Morän. Grundmur: Betong. Grund: Platta på mark. Stomme: Trä/stål. Bjälklag: Trä. Fasad: Tegel. Takbeklädnad: Plåt. Utv plåtarbeten: Galv målad plåt. Hängrännor: Galv målad plåt. Fönster: 2-glas. Ventilation: Delvis mekanisk och självdrag. Murstock: Skorsten av plåt.

Kommunalt vatten och avlopp.
Internet: Fiber finns vid tomtgräns. Mobilt bredband fungerar i området.
Uppvärmningssystem: Olja samt direktverkande el. Fjärrvärme finns vid tomtgräns.
Ekonomi
2 825 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärdet är 811 000 kr (fastställt avseende år 2013).Typkod 426. Driftkostnad är ca 120 000 kr/år. Driftkostnaden baserad på föregående verksamhet Tryckeri , hela fastigheten har varit uppvärmd till ca 20 grader då verksamheten har krävt detta.

Köpare måste själv räkna på driftkostnad för sin verksamhet då driftkostnaden kan variera mycket beronde på verksamhet.
Bilplats
Bra parkeringsmöjligheter på gården.
Energideklaration
Status: Energideklaration är beställd
Datum: 2018-05-02
Utföres av OBM Fuktteknik / Håkan Johansson.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Stadsplan (1976-04-13).
Vägbeskrivning
Tag vägen mot Malung tag sedan in första vägen vänster Örjanstäppans Industriområde fortsätt vägen över tågövergången följ vägen till höger fastigheten ligger sedan på höger sida med adress Mossvägen 8.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 070 330 24 91 eller info@ericthors.se.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 825 000 kr eller högstbjudande
Bruksarea: Ca 656 m²
Tomtarea: 5 379 m²
Taxeringsvärde: 811 000 kr
Driftkostnad: 120 000 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Mäklare
EricThors
0248-100 33
070-555 09 18
Skicka e-post
Counter