Villatomt, Svängsta centralt
Holländarevägen 19, Svängsta
Tomt om 1 910 m² i centrala Svängsta med närhet till härlig natur samt affärer och bekvämligheter. Endast 1,3 mil till Karlshamns centrum. Kommunalt vatten och avlopp finns redan indraget till fastigheten. Kontakta ansvarig mäklare för mer information om tomten.
Bostäder i Gungvala 3:40, Holländarevägen 19, Svängsta
Fastigheter i Gungvala 3:40, Holländarevägen 19, Svängsta
Typ
Fastigheten Karlshamn Gungvala 3:40. Villatomt.
Tomt
Tomtarea 1 910 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Kommunalt vatten och avlopp.
Byggrätt
Inga befintliga bygglov finns.
Ekonomi
Pris 195 000 kr. Taxeringsvärdet är 90 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Hamngatan 6
374 35 KARLSHAMN
Tfn 0454-390 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 195 000 kr
Tomtarea: 1 910 m²
Visningar
Välkommen att kontakta mäklaren för att boka in en visning!
Anmälan krävs
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Carlshamnsmäklarna behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Carlshamnsmäklarna lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Carlshamnsmäklarna (556605-5868 med adress Hamngatan 6, 374 35 KARLSHAMN Tel : 0454-39055 Fax : 0454-10082
Epost : hej@carlshamnsmaklarna.se

Ansvarig mäklare
Fanny Fridh
0454-390 55
0709-91 81 53
Skicka e-post
Fanny Fridh
Counter