Tomt, Torekov, golfbanan
Båstad
Torekov, friköpt tomt med fin utsikt mot havet
Friköpt tomt med högt fint läge och utsikt mot havet nära Torekov. Anslutningsavgifter för bredband, vatten och avlopp betalas av säljaren. Positivt förhandsbesked för nybyggnation finns. Gång/cykelavtånd till Torekov med härliga bad och mysiga restauranger samt Torekovs golfbana. Med bil tar det ca. 30 minuter till Ängelholm och ca. 40 minuter till Helsingborg. Här hittar ni aktiviteter för både stora och små. Kom, köp och njut!
Bostäder i Perstorp 3:209, Båstad
Fastigheter i Perstorp 3:209, Båstad
Typ
Fastigheten Båstad Perstorp 3:209. Tomt.
Tomt
Tomtarea 535 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt med havsutsikt och häckar.
Ekonomi
Pris 775 000 kr. Taxeringsvärdet är 950 000 kr (fastställt avseende år 2019). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Båstad Perstorp GA:3.

Planbestämmelser: Landskapsbildsskydd (1978-10-05) Vattenskyddsområde (1974-06-18) Byggnadsplan (1971-06-28).
Övrigt
Prospekt på olika hustyper skickas på begäran!
Storgatan 34
269 77 TOREKOV
Tfn 0431-36 48 50
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 775 000 kr
Tomtarea: 535 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Lotsen Mäklarhus AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Lotsen Mäklarhus AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lotsen Mäklarhus AB (556824-7877 med adress Storgatan 34, 269 77 TOREKOV Tel : 0431-364850 Fax : 0431-364860
Epost : info@lotsen.se)

Ansvarig mäklare
Katarina Petersson
0431-36 48 50
0707-36 48 50
Skicka e-post