Tomt, Strömma
Svanvägen 3B (ej fastställd adress än), Värmdö
Kanaltomt med sjöutsikt i södersluttning i eftertraktade Strömma
En sluttande tomt mot Strömma kanal i söderläge med utsikt ner mot kanalen och mot inloppen i både öster och väster. Båtplatser och badplatser finns inom bekvämt gångavstånd, ett riktigt fint läge i eftertraktade Strömma. Avstyckning pågår och förrättning bör vara klar i maj. I förslaget så blir tomten 2 835 m². Arbete för anslutning till kommunala Va-systemet i området pågår. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och medger en generös byggrätt.
Bostäder i Svanvägen 3B (ej fastställd adress än), Värmdö
Fastigheter i Svanvägen 3B (ej fastställd adress än), Värmdö
Typ
Fastigheten Värmdö . Tomt.
Tomt
Ca 2 800 m², friköpt, tomt med utsikt ner över Strömma Kanal och inloppen. Tomten ligger i södersluttning och är under avstyckning. I det första utkastet från Lantmäteriet har man räknat med att tomten blir 2.835 m², detta kan dock avvika något när förrättningen är klar.
Byggnadssätt
Undergrund: Berg.
Byggrätt
Detaljplan S4B (del av Strömma)
För fastighet med en area större än 2500 m² gäller att:
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 250 m², största bruttoarea är 360 m². Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 80 m² (ej enskild större än 60 m²).
Ekonomi
Pris 3 495 000 kr.

Total driftkostnad , -Statlig fastighetsskatt ska betalas för sådana småhusfastigheter där det inte finns en färdigställd bostadsbyggnad. Det betyder att statlig fastighetsskatt ska betalas med 1,0 procent av taxeringsvärdet för; -obebyggd tomtmark, -bostadsbyggnad (småhus) som är under nyuppförande och tillhörande tomtmark. Först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen, övergår småhuset och tillhörande tomtmark till systemet med kommunal fastighetsavgift.
När fastigheten är fastställd så tillkommer avgift till Strömma Östra Villaförening, om totalt ca 2.300 kr.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Osäkehet råder vilka servitut som följer med avstyckningslotten.

Gemensamhetsanläggning: Blivande gemensamhetanläggning blir infartsväg från Svanvägen.
Troligen får fastigheten del i Värmdö Strömma GA:2, Ändamål Vägförening & Värmdö Strömma GA:4, Ändamål Grönområde.

Planbestämmelser: Detaljplan (2015-04-29)
Detaljplanen medger att, för fastighet med en area större än 2500 m² gäller att:
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 250 m² största bruttoarea är 360 m²
Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 80 m² (ej enskild större än 60 m²)
Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad är 50 m².
Vägbeskrivning
Kör väg 222, mot Värmdö, följ vägen mot Stavsnäs till Strömma. Innan bron, tag vägen utmed kanalen, Svanvägen, kör in vid nr 3. Kör upp på den gemensamma infarten. Den blivande fastigheten ligger bakom det grå huset.
Övrigt
OMRÅDET
Strömma är en idyll som har både handel och krog, en central punkt på Värmdö samt i skärgården. Kanalen har uppenbarligen gamla anor. År 1832 lästes följande kungörelse upp i Wermdö och Djurö kyrkor: "Att den så kallade Lillströmskanalen å Wermdö blivit så tillsvida fullbordad, att farten därigenom nu endast kan begagnas med två a tre fots djupgående mindre båtar, warder härigenom tillkännagifvet." Detta bör väl lämpligen tydas så att en gammal farled rensats så att vissa mindre båtar återigen kunde ta sig igenom. Några år senare, 1835 byggdes en svängbro över kanalen och på 1860-talet byttes denna bro mot en ny och kanalen muddrades ännu en gång. Efter ett par nya brobyggen tog staten över ansvaret för kanalen 1944 via Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ett ansvar som 1956 flyttades över på Sjöfartsstyrelsen, nuvarande Sjöfartsverket.
Här har du utsikt mot Strömma krog och kanalbar där en utsökt måltid kan avnjutas i kvällssolen. Vid handelsområdet ligger även Strömma outlet där du kan finna många spännande inredningsföremål till ditt nya hus.
Det är praktiskt att bo här dels för de goda kommunikationerna via buss 433 och 434 och dels det utmärkta läget för den båtintresserade. Enkelt att ta sig ut mot Karnholmsfjärden och Nämdöfjärden. Skolor finns närmast vid Vik och Hemmesta, som barnen oftast åker buss till. Förskolor så är den närmaste Lokatten i Skeppsdalsström men kanske den enklaste att pendla till ligger i Hagaberg. Sen finns ytterligare vid Vik och Hemmesta. Att handla görs lättast i Mölnvik eller Hemmesta.

VAD HÄNDER EFTER VISNINGEN
Efter visningen tar fastighetsmäklaren personlig kontakt med de spekulanter som skrivit upp sig på intresselistan. Är du intresserad av denna bostad är det viktigt att du omgående kontaktar fastighetsmäklaren för att få löpande information gällande eventuell budgivning.

BUDGIVNING
På Bovida tillämpar vi öppen budgivning vilket innebär att du som budgivare löpande informeras under budgivningens gång via telefon, sms och/eller e-post.
Den slutlige köparen har alltid rätt att i samband med att köpeavtalet tecknas erhålla en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken. Innan köpekontraktet har undertecknats av både köpare och säljare har inget bindande avtal träffats. Skulle en spekulant lämna ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren. Tänk på att säljaren alltid har fri prövningsrätt.

LÅNELÖFTE
En förutsättning för att kunna delta i en budgivning är att du har fått ett lånelöfte från banken. Vi har goda bankkontakter och hjälper givetvis till om du behöver lånelöfte eller en personlig skriftlig boendekostnadskalkyl.

UNDERSÖKNINGSPLIKT/UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Säljaren har en upplysningsskyldighet att tala om de fel och brister han känner till men är inte ansvarig för fel eller brister som du borde ha upptäckt eller har haft misstankar om före köpet. Köparen har en plikt att noga undersöka den egendom som skall köpas (gäller både fastighet eller bostadsrättslägenhet). Finns det symptom på fel såsom fuktfläckar, dålig lukt etc. får köparen en fördjupad undersökningsplikt.
Fenix väg 16
134 22 Gustavsberg
Tfn 08-57140080
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 3 495 000 kr
Tomtarea: 2 800 m²
Visningar
Det går utmärkt att titta själv på tomten om man önskar, i annat fall vänlligen kontakta mäklaren för tidsbokning
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Fastighetsmäklare
Michel Adeheimer
0707992999
Skicka e-post
Michel Adeheimer
Counter