Fritidshus, Risbrodammen
Solvägen 16, Habo
Sommarstuga 100 meter från Sjön.
Stugan är mycket enkel och i behov av renovering. Nuvarande ägare har sökt förhandsbesked för bygglov gällande nybyggnation och beviljats detsamma. Lugnt läge i avkopplande miljö .Möjlighet till båtplats ca 100 m. från stugan. Avstånd till Habo ca. 8 km, till Mullsjö 10 km och till Jönköping 17 km.
Nära till Sands golfbana.
Bostäder i Tomt nr 16 inom Habo Risbro 1:3, Solvägen 16, Habo
Fastigheter i Tomt nr 16 inom Habo Risbro 1:3, Solvägen 16, Habo
Typ
Arrenderätten Habo Tomt nr 16 inom Habo Risbro 1:3. Fritidshus - 1-plan. Byggår 60 tal.
Storlek
Boarea ca 25 m². 1 rum.
Tomt
(arrenderätt). Tomten: naturtomt.
Byggnad
1-plan. Byggår 60 tal.
Byggnadssätt
Undergrund: Sand. Grund: Gråsten. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten med insatsrör.
Övrigt: El finns vid tomtgräns.
TV- och internetanslutning
Internet: Fiber under framdragning i området.
Ekonomi
Pris 165 000 kr eller bud. Arrende 7 466 kr/år.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Vägbeskrivning
Kör mot Mullsjö, strax efter risbrodammen tag vänster vid skylt Drottningstorp.
Kör till skylt Solvägen tag vänster. ca 200 meter ner på Solvägen finns huset på vänster sida.
Östra Storgatan 81
553 21 JÖNKÖPING
Tfn 036-34 25 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 165 000 kr eller bud
Boarea: 25 m²
Rum: 1 rum
Byggnadstyp: 1-plan
Byggår: 60 tal.
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Garnisonen i Jönköping AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Garnisonen i Jönköping AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Garnisonen i Jönköping AB (556330-3824 med adress Östra Storgatan 81 A, 553 21 JÖNKÖPING Tel : 036-342560
Epost : info@garnisonen.nu)

Ansvarig mäklare
Rickard Prahl
070-577 04 82
Skicka e-post
Rickard Prahl
Extra kontaktperson
Peter Lindström
036-34 25 60
070-517 63 93
Skicka e-post
Peter Lindström
Counter