Byggtomter i planlagt område, Rättvik Lerdal
Efter Werkmästergatan, Rättvik
Lerdal - efter Werkmästergatan
Byggtomter med stora byggrätter och med högt lugnt läge i Lerdal och delvis utsikt över Siljan.Närhet till fina strövområden,skidspår, slalombacke och restauranger samt gång/cykelavstånd till Rättvik centrum mm
Tomt 1 Lerdal 31:29 1.511 kvm 295.000kr Tomt 2 Lerdal 31:30 1.538 kvm 295.000kr Tomt 3 Lerdal 31:31 1.740 kvm 435.000kr Tomt 4 Lerdal 31:32 1.758 kvm 385.000kr Tomt 5 Lerdal 31:33 1.874 kvm 435.000kr

För mera information kontakta oss 0248 100 33 070 330 14 31 info@ericthors.se.
Bostäder i Lerdal 31:29 31:30 31:31 31:32 31:33 Tomter 1-2-3-4-5, Efter Werkmästergatan
Fastigheter i Lerdal 31:29 31:30 31:31 31:32 31:33 Tomter 1-2-3-4-5, Efter Werkmästergatan
Typ
Fastigheten Rättvik Lerdal 31:29 31:30 31:31 31:32 31:33 Tomter 1-2-3-4-5. Byggtomter i planlagt område.
Tillträde
Enligt överenskommelse dock tidigast 15 dgr efter Lantmäteriförättning är registrerad
Tomt
Tomtarea och priser
Tomt 1 Lerdal 31:29 1.511 kvm 295.000kr Tomt 2 Lerdal 31:30 1.538 kvm 295.000kr Tomt 3 Lerdal 31:31 1.740 kvm 435.000kr Tomt 4 Lerdal 31:32 1.758 kvm 385.000kr Tomt 5 Lerdal 31:33 1.874 kvm 435.000kr

Grovplanerade naturtomter som är plana och lättbyggda samt väg till området med belysning iordninggjort.

Varje tomt kommer vara delägare i samfälligheten i området med 20% , denna samfällighet reglerar väg, områdesbelysning, sophantering samt dagvatten -anläggning.
Byggnadssätt
Undergrund: Lera Berg.
Byggrätt
Se planbeskrivning finns som PDF
Detaljplan (2017-09-14) Lerdal 31:25 Plan nr B 328 Laga Kraft 2017-10-17

Tomtarea och priser
Tomt 1 Lerdal 31:29 1.511 kvm 385.000kr Tomt 2 Lerdal 31:30 1.538 kvm 385.000kr Tomt 3 Lerdal 31:31 1.740 kvm 485.000kr Tomt 4 Lerdal 31:32 1.758 kvm 435.000kr Tomt 5Lerdal 31:33 1.874 kvm 485.000kr.
Ekonomi
Pris 295 000 kr eller högstbjudande.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten ligger ca 100 m från området Anslutningsavgift tillkommer, Kommunalt avlopp ligger ca 100 m från området Anslutningsavgift tillkommer.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Väg.

Gemensamhetsanläggning: Samtliga fastigheter inom området kommer äga 20% i samfälligheten inom området denna samfällighet kommer reglera väg, belysning inom området samt dagvattenanordning.

Planbestämmelser: Detaljplan (2017-09-14).
Vägbeskrivning
Tag vägen Werkmästergatan upp mot Toppstugan / Slalombacken området ligger sedan på vänster sida se även våra TILL SALU skyltar.

Tomtarea och priser
Tomt 1 Lerdal 31:29 1.511 kvm 295.000kr Tomt 2 Lerdal 31:30 1.538 kvm 295.000kr Tomt 3 Lerdal 31:31 1.740 kvm 435.000kr Tomt 4 Lerdal 31:32 1.758 kvm 385.000kr Tomt 5 Lerdal 31:33 1.874 kvm 435.000kr.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 070 330 24 91 eller info@ericthors.se

För Avstyckningkarta Plankarta Planbestämmelser se PDF länk på Objektbeskriveningen / Internet Hemnet.se EricThors.se

Grovplanerade naturtomter som är plana och lättbyggda samt väg till området med belysning iordninggjort.

Tomtarea och priser
Tomt 1 Lerdal 31:29 1.511 kvm 295.000kr Tomt 2 Lerdal 31:30 1.538 kvm 295.000kr Tomt 3 Lerdal 31:31 1.740 kvm 435.000kr Tomt 4 Lerdal 31:32 1.758 kvm 385.000kr Tomt 5 Lerdal 31:33 1.874 kvm 435.000kr

Varje tomt kommer vara delägare i samfälligheten i området med 20% , denna samfällighet reglerar väg, områdesbelysning, sophantering samt dagvattenanläggning

Kommunalt vatten ligger ca 100 m från området Anslutningsavgift tillkommer, kommunalt avlopp ligger ca 100 m från området Anslutningsavgift tillkommer.

El samt Fiber finns i området Anslutningsavgifter tillkommer.

För mera information kontakta oss 0248 100 33 070 330 14 31 eller info@ericthors.se

För mera information ang Budgivning/Mäklarsamfundet kopiera och följ länken eller se separat länk i Objektbeskrivningen

http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 295 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 511 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Mäklare
EricThors
0248-100 33
070-555 09 18
Skicka e-post