Friliggande villa, Emmaboda
Södra vägen 22, Emmaboda
EMMABODA - SÖDRA VÄGEN 22
1-plans vinkelvilla med delkällare. Bygganden har på senare år använts som församlingslokal. Ca 176 kvm boyta fördelat på stor samlingssal med tak öppet till nock. Fikarum. Stor foajé med pardörrar. 2 WC-rum, varav ett WC-rum är handikappsanpassat. Rymlig groventré med ingång från baksidan. Uppvärmning: fjärrvärme. Mycket stor asfalterad parkeringsyta. Omfattande renoveringar gjordes år 2000. Mycket trevlig & välskött fastighet lämplig för företagsverksamhet eller för ombyggnad till bostadshus.
Bostäder i Emmaboda Strandpiparen 2, Södra vägen 22, Emmaboda
Fastigheter i Emmaboda Strandpiparen 2, Södra vägen 22, Emmaboda
Typ
Fastigheten Emmaboda Emmaboda Strandpiparen 2. Friliggande villa - 1-plan med delkällare. Byggår 1976.
Storlek
Boarea ca 176 m². Areauppgifter enligt säljaren.
Tomt
Tomtarea 1 459 m² (friköpt).
Mycket stor asfalterad parkeringsyta mot baksidan.
Byggnad
1-plan med delkällare. Byggår 1976.
Renoveringar: På befintlig källargrund från tidigare byggnad. Fastigheten renoverades år 2000.
Byggnadssätt
Undergrund: Morän. Grundmur: Murad grundmur. Grund: Delkällare och krypgrund.. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träfasad målad 2017. Takbeklädnad: Plåttak - 2000. Hängrännor: Målad plåt. Fönster: Kopplade med spröjs. Ventilation: Mekanisk frånluft.

Kommunalt vatten och avlopp.
Övrigt: Jordfelsbrytare finns.
Avfuktare i grund installerades 2017.

Handikappramp på baksidan.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Fjärrvärme - 1997.
Planlösning
Rumsbeskrivning på markplan.
Mycket stor samlingssal med textilmatta och öppet till nock. Fikarum. Stor foaje med pardörrar, plastmatta, städskåp och klädavhängning. 2 WC-rum renoverade - 2000 med våtrumsmatta och väv på väggarna, tvättställ och toalett, varav ett WC-rum är handikappsanpassad. Groventré med plastmatta och garderober.

Rumsbeskrivning på delkällare.
Delkällare med förrådsutrymme.
Ekonomi
Pris 700 000 kr eller högstbjudande.

Total driftkostnad 31 883 kr/år, varav:
Uppvärmning:
17 384 kr
Vatten/avlopp:
4 149 kr
Renhållning:
2 000 kr
Hushållsström:
8 350 kr
Summa:
31 883 kr
Övrigt
Detaljplanen tillåter att fastigheten återigen används som bostad.

Byggnaden är mycket lämplig att bygga om till villaboende. Den stora samlingssalen skapar perfekta möjligheter för den som själv vill planera rumsindelningen & planlösningen med öppen takhöjd upp till nock och avsaknad av innerväggar.

Elektriska markiser sattes upp år 2000.

Securitas larm finns installerat.

Fastigheten har förbesiktats, inför försäljningen, genom Hans Sandelin, Ingenjörsfirma Hans Sandelin, Kalmar.
Bjurbäcksgatan 36
361 21 EMMABODA
Tfn 0471-337 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 700 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 176 m²
Byggnadstyp: 1-plan med delkällare
Byggår: 1976
Tomtarea: 1 459 m²
Driftkostnad: 31 883 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Emmaboda Fastighetsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Emmaboda Fastighetsförmedling registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Emmaboda Fastighetsförmedling (556665-2888 med adress Box 38, 361 21 EMMABODA Tel : 0471-33760 Fax : 0471-12000
Epost : henrik.malmquist@eff.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Malmquist
0471-337 60
Skicka e-post
Henrik Malmquist
Counter