Skogsfastighet, Rättvik Östanvik
Enligt skogsbruksplan, Rättvik
Östanvik - skogsfastighet enligt Skogsbruksplan
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Östanvik 158:1enligt SKOGSBRUKSPLAN 2019

Areal ca 26,3 ha Produktiv skogsmark ca 23,6 ha Virkesförråd ca 1,310 m3sk

Fri prövningsrätt förbehålles Förvärvstillstånd erfordras.
Hela fastigheten Östanvik 158:1 säljs Anbudet skall vara oss tillhanda 2019-09-30 i slutet kuvert märkt ANBUD Östanvik 158:1

Anbudshandlingar beställas info@ericthors.se eller per telefon 0248 100 33.
Bostäder i Östanvik 158:1, Enligt skogsbruksplan
Fastigheter i Östanvik 158:1, Enligt skogsbruksplan
Typ
Fastigheten Rättvik Östanvik 158:1. Skogsfastighet - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt skogsbruksplanl. Totalt 26,3 ha, fördelat på skog 23,6 ha, impediment 1,8 ha, övrigt 0,9 ha.

Det finns 3 skiften.
Skogsmark
Areal: 20 ha. Virkesförråd, tot: 262 kbm/ha.
Impediment
Areal 7 ha.
Åkermark
Areal 2 ha. Brukningsvärde: Mycket sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 195 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej Skogsfastighet.
Ekonomi
Anbud märkt Rättvik Östanvik 158:1 skall vara mäklaren tillhanda senast 2019-09-30. Fri prövningsrätt.
Taxeringsvärde
Totalt 1 211 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 70 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 244 000 kr, skogsmarksvärde 852 000 kr, åkermarksvärde 10 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 20 000 kr och impedimentvärde 15 000 kr. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Rättvik Arvet S:145, Rättvik Dalfors S:1, Rättvik Dalfors S:11, Rättvik Dalfors S:2, Rättvik Dalfors S:3, Rättvik Dalfors S:4, Rättvik Furudal S:1, Rättvik Furudal S:17, Rättvik Furudal S:19, Rättvik Furudal S:2, Rättvik Furudal S:20, Rättvik Furudal S:6, Rättvik Håven S:1, Rättvik Östanvik FS:73, Rättvik Östanvik GA:4, Rättvik Östanvik S:10, Rättvik Östanvik S:11, Rättvik Östanvik S:12, Rättvik Östanvik S:13, Rättvik Östanvik S:15, Rättvik Östanvik S:16, Rättvik Östanvik S:17, Rättvik Östanvik S:18, Rättvik Östanvik S:19, Rättvik Östanvik S:2, Rättvik Östanvik S:20, Rättvik Östanvik S:21, Rättvik Östanvik S:22, Rättvik Östanvik S:24, Rättvik Östanvik S:26, Rättvik Östanvik S:27, Rättvik Östanvik S:29, Rättvik Östanvik S:3, Rättvik Östanvik S:30, Rättvik Östanvik S:31, Rättvik Östanvik S:32, Rättvik Östanvik S:33, Rättvik Östanvik S:34, Rättvik Östanvik S:35, Rättvik Östanvik S:36, Rättvik Östanvik S:37, Rättvik Östanvik S:38, Rättvik Östanvik S:39, Rättvik Östanvik S:4, Rättvik Östanvik S:40, Rättvik Östanvik S:41, Rättvik Östanvik S:42, Rättvik Östanvik S:43, Rättvik Östanvik S:44, Rättvik Östanvik S:45, Rättvik Östanvik S:5, Rättvik Östanvik S:58, Rättvik Östanvik S:59, Rättvik Östanvik S:6, Rättvik Östanvik S:60, Rättvik Östanvik S:61, Rättvik Östanvik S:62, Rättvik Östanvik S:63, Rättvik Östanvik S:64, Rättvik Östanvik S:65, Rättvik Östanvik S:66, Rättvik Östanvik S:67, Rättvik Östanvik S:68, Rättvik Östanvik S:69, Rättvik Östanvik S:7, Rättvik Östanvik S:70, Rättvik Östanvik S:72, Rättvik Östanvik S:74, Rättvik Östanvik S:75, Rättvik Östanvik S:79, Rättvik Östanvik S:8, Rättvik Östanvik S:80.
Vägbeskrivning
Se Skogsbruksplan bilaga finns på nätet.
Anbudshandlingar beställas info@ericthors.se eller per telefon 0248 100 33.
Övrigt
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Östanvik 158:1enligt SKOGSBRUKSPLAN

Areal ca 26,3 ha enligt Skogsbruksplan 2019
Produktiv skogsmark ca 23,6 ha
Totalt virkesförråd ca 1,310 m3sk

Fri prövningsrätt förbehålles. Förvärvstillstånd erfordras.
Hela fastigheten Östanvik 158:1 säljs

ANBUDET skall vara oss tillhanda 2019-09-30 i slutet kuvert märkt ANBUD
Östanvik 158:1

Anbudshandlingar beställas info@ericthors.se eller per telefon 0248 100 33

Fastigheten är avstyckad och saknar fnv eget taxvärde.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: Anbud, oss tillhanda senast 2019-09-30 Fri prövningsrätt
Areal: 26,3 ha
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Kontakta
EricThors
0248-100 33
070-555 09 18
Skicka e-post
Counter