Villatomter, GOTÖ (BARKARÖ)
Gotö 6, Västerås
TVÅ VILLATOMMTER- Pris 1090000:- STYCK
Dessa två tomter har gångavstånd till Buss, skolor och dagis. Närhet till badplats, hästar och Fullerögolf 18 hålsbana. Tio minuters bilresa till Erikslunds shoppingcenter.
Bostäder i Gotö 1:7 och 1:6, Gotö 6, Västerås
Fastigheter i Gotö 1:7 och 1:6, Gotö 6, Västerås
Typ
Fastigheten Västerås Gotö 1:7 och 1:6. Villatomter.
Tomt
Tomtarea 1 284 m² (friköpt). Båda tomterna är lika stora 1284m2. Vatten, avlopp och el i tomtgräns.
Byggrätt
Färdigt hus skall byggas trä samt ha sadeltak och vara rödmålat.
Huvudbyggnad får byggas 150m2 och vara högst 9m till nock. Husen skall smälta in i nuvarande miljö Byggnaden får sättas 4m från tomtgräns.
Ekonomi
Pris 1 090 000 kr.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Vatten-Och Avloppsledning
Rättigheter-last: Officialservitut Väg.

Gemensamhetsanläggning: Västerås Gotö GA:4, Västerås Gotö GA:5.

Planbestämmelser: Detaljplan (2017-05-11).
Vägbeskrivning
Kör ut Tidö Lindövägen ta av vid förrsta skylten BARKARÖ kör rakt fram till en Tkorrsning och sväng höger till GOTÖ


Visningar sker genom Fastighetsmäklaren Mats Taxèn.
Klockargårdsvägen3
725 92 VÄSTERÅS
Tfn 021-12 04 12
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 090 000 kr
Tomtarea: 1 284 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Mats Taxén Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Mats Taxén Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Mats Taxén Fastighetsmäklare AB (556697-0785 med adress Klockargårdsvägen 3, 725 92 VÄSTERÅS Tel : 021-120412 Fax : 021-120411
Epost : fastighetsmaklaren.taxen@telia.com)

Ansvarig mäklare
Mats Taxén
021120412
0705292966
Skicka e-post
Mats Taxén
Counter