Friliggande villa, Eringsboda
Brunnsvägen 24, Eringsboda
Mindre villa i Eringsboda !
Mindre villa med planerad tomt och uthus i samhället. Närhet till busshållplats och gångavstånd till skola F-6. Kommunalt VA. Underhåll och renoveringsbehov finns.
Bostäder i Norra Eringsboda 1:87, Brunnsvägen 24, Eringsboda
Fastigheter i Norra Eringsboda 1:87, Brunnsvägen 24, Eringsboda
Typ
Fastigheten Ronneby Norra Eringsboda 1:87. Friliggande villa - 1 ½ plan med liten källare. Byggår 1910.
Storlek
Boarea ca 90 m², biarea ca 6 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. 4 rum, varav 2 sovrum.
Tomt
Tomtarea 1 259 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt med fruktträd och staket.
Byggnad
1 ½ plan med liten källare. Byggår 1910.
Byggnadssätt
Undergrund: Morän. Grundmur: Gråsten/btg. Grund: Gråsten. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träpanel. Takbeklädnad: Takpannor. Utv plåtarbeten: Galvaniserad målad plåt. Hängrännor: Galvaniserad målad plåt. Fönster: 2-glasfönster kopplade. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten.

Kommunalt vatten och avlopp.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Vattenburen värme med kökspanna och direktverkande el-element.
Planlösning
Bv: Entré, två rum , kök med matplats.
Öv: Hall, badrum, två sovrum, balkong
Kv: Matkällare/förråd.
TV- och internetanslutning
TV: TV-antenn.
Uteplats
I trädgården.
Bilplats
P-platser på tomten.
Ekonomi
Pris 350 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 180 000 kr (fastställt avseende år 2015) varav byggnadsvärde 103 000 kr. Typkod 220., värdeår 1929.

Total driftkostnad 23 610 kr/år, varav:
Uppvärmning:
12 500 kr
Försäkring:
2 160 kr
Vatten/avlopp:
4 230 kr
Renhållning:
1 620 kr
Sotning:
600 kr
Hushållsström:
2 500 kr
Summa:
23 610 kr
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Vatten och Avlopp.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1956-03-29) , Grundvattenskydd (2006-07-07).
Övrigt
Det åligger köpare att själv sätta sig in i aktuella förhållanden som erfordras för köpet vad avser fastighetens skick,areal, gränser etc

Fastigheten säljs i befintligt skick.
Säljaren har fri prövningsrätt.
Fastigheten säljs med friskrivningsklausul

Fastigheten säljes genom öppen budgivning, vilket innebär att intressenter som inkommer med bud får veta högsta bud.

Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande förhandling mellan de högsta budgivarna.

Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen.
Karlshamnsvägen 1
372 31 RONNEBY
Tfn 0457-178 35
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 290 000 kr
Pris: 350 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 90 m²
Rum: 4 rum (2 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan med liten källare
Byggår: 1910
Tomtarea: 1 259 m²
Driftkostnad: 23 610 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Sydostfastigheter Mäklarbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Sydostfastigheter Mäklarbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Sydostfastigheter Mäklarbyrå (630218-3337 med adress Karlshamnsvägen 1, 372 31 RONNEBY Tel : 0457-178 35 Fax : 0457-161 35
Epost : b.folkesson@sydostfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Bengt Folkesson
0457-178 35
0708-11 78 35
Skicka e-post
Bengt Folkesson
Counter