kommersiell, Kristvallabrunn
Brunnsvägen 4, Nybro
För produktion eller lager...
Nu kan vi erbjuda moderna lokaler för produktion eller lager. Byggnaden är uppförd 1996 och i gott skick. Lokalerna är uppdelade på 5 ytor totalt ca 1800 m2. Till övervägande del i ett plan med breda dörrar mellan. Det finns tre lastbryggor som är lättillgängliga med lastbil. De flesta lokalerna har högt till tak.
Fräscha personalutrymmen och kontor. Ca 300m2
Lokalerna har använts av Kiviks Musteri för fyllning av förpackningar fram till nu. De har varit livsmedelsgodkända.
Det är enkelt att disponera lokalerna på annat sätt.

Idag sker uppvärmning med olja.

Avstånd: Nybro 11 km, Kalmar 26 km.
Bostäder i Rössbo Släta 1:18 (kopia), Brunnsvägen 4, Nybro
Fastigheter i Rössbo Släta 1:18 (kopia), Brunnsvägen 4, Nybro
Typ
Fastigheten Nybro Rössbo Släta 1:18 (kopia). kommersiell - 1-plan med källare. Byggår 1996.
Storlek
Boarea ca 2 085 m².
Byggnad
1-plan med källare. Byggår 1996.
Ekonomi
Pris 3 200 000 kr Utgångspris. Taxeringsvärdet är 1 439 000 kr (fastställt avseende år 2013). Typkod 422., värdeår 1996.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1973-06-19) , Byggnadsplan (1980-05-09).
Övrigt
Engshyttegatan 2
382 23 NYBRO
Tfn 0481-130 89
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 3 200 000 kr Utgångspris
Boarea: 2 085 m²
Byggnadstyp: 1-plan med källare
Byggår: 1996
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Hammarströms Nybro Fastförmedling AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Hammarströms Nybro Fastförmedling AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Hammarströms Nybro Fastförmedling AB (556394-6457 med adress Box 239, 382 23 NYBRO Tel : 0481-13089
Epost : info@hammarstroms.se)

Ansvarig mäklare
Glenn Hammarström
0481-422 42
0705729992
Skicka e-post
Glenn Hammarström
Counter