Gård, Ängalund
Eriksmåla 116, Eriksmåla
GÅRD - ERIKSMÅLA
Gård bestående av ca 5,6 ha mark samt bostadshus, garage, ladugård, fd. snickeriverkstad & stenkällare. Virkesförråd enligt nyupprättad skogsbruksplan ca 1.600 kbm sk över 60 år. Medelbonitet 9,3 kbm sk/ha. Bostadshus med vardagsrum, 4 sovrum, kök med matplats, 2 WC-rum, tvättstuga med dusch, möblerbar hall, groventré samt klädkammare med VVB, hydrofor & pump. Uthusbyggnad med djurhållningsdel. Fd. snickeriverkstad. Garage & Jordkällare. Uppvärmning: elvärme samt kakelugnar. Enskilt vatten & avlopp.
Bostäder i Emmaboda Eriksmåla 1:6 & 1:7, Eriksmåla 116, Eriksmåla
Fastigheter i Emmaboda Eriksmåla 1:6 & 1:7, Eriksmåla 116, Eriksmåla
Typ
Fastigheten Emmaboda Emmaboda Eriksmåla 1:6 & 1:7. Gård - inriktning hästgård, skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 5,6 ha, fördelat på skog 5,1 ha, övrigt 0,5 ha.
Obebyggd tomt
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggnadsår 1905. 5 rum, varav 4 sovrum. Boarea ca 113 m². Osäkerhet råder om areans storlek.

Planlösning: Rumsbeskrivning på markplan.
Vardagsrum med kakelugn & trägolv. 2 sovrum med plastmatta & kakelugnar. Kök med matplats, träimiterad inredning, plastmatta, elspis, fläkt, vedspis samt kyl & frysskåp. WC-rum med toalett & handfat. Tvättstuga med duschkabin & tvättho. Groventré med 4 garderober, klädkammare med pump, hydrofor & VVB.

Rumsbeskrivning på ovanvåning.
Stort sovrum med plastmatta & klädkammare. Sovrum med plastmatta. Möblerbar hall med trägolv, garderob & utgång till balkong. WC-rum med toalett & handfat.

Byggnadssätt: Undergrund: Morän. Grundmur: Stensatt putsad grund. Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träfasad. Takbeklädnad: Betongpannor. Hängrännor: Målad plåt. Fönster: Kopplade fönster med spröjs. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten.

Enskilt vatten från grävd brunn, enskilt avlopp.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Elvärme. El, stammar: Elström finns indragen. Driftkostnaden är ca 25 296 kr/år. I angiven uppvärmningskostnad ingår även hushållsel.
Skog & mark beskrivning
Ca 5 ha skogsmark, virkesförråd enligt nyupprättad skogsbruksplan ca 1.600 kbm sk varav 1.580 kbm sk över 60 år. Trädslagsfördelning: 79% gran, 8% tall, 12% löv samt 15 ädellöv. Medelbonitet 9,3 kbm sk/ha.
Uthusbyggnad
Uthusbyggnad ca50 kvm med förråd & fd djurhållningsdel.
Fd snickeriverkstad
Fd snickeriverkstad ca 67 kvm med förrådsutrymmen.
Garagebyggnad
Bra garage 22 kvm med stålportar & gjuten platta.
Stenkällare
Stenkällare.
Ekonomi
Pris 1 500 000 kr eller högstbjudande.
Taxeringsvärde
Totalt 832 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 55 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 278 000 kr och skogsmarksvärde 499 000 kr. Typkod 120.
Övrigt
Jakträtten är ej upplåten. Älgjaket ingår i älgskötselområde.

På grund av ålderdom friskriver sig säljaren från allt anvar för eventuella fel eller brister i fastigheten.

Lantbruksnämndens förvärvstillstånd kan komma att erfordras.

Visning efter telefonöverenskommelse.
Bjurbäcksgatan 36
361 21 EMMABODA
Tfn 0471-337 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 500 000 kr eller högstbjudande
Areal: 5,6 ha
Boarea: 113 m²
Rum: 5 rum (4 sovrum)
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Emmaboda Fastighetsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Emmaboda Fastighetsförmedling registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Emmaboda Fastighetsförmedling (556665-2888 med adress Box 38, 361 21 EMMABODA Tel : 0471-33760 Fax : 0471-12000
Epost : henrik.malmquist@eff.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Malmquist
0471-337 60
Skicka e-post
Henrik Malmquist
Counter