HERRGÅRD / FINCA, MALLORCA
Mallorca HERRGÅRD havsuts lyxbo hotell, Spanien
ref 530 Herrgård med anor från 1200 talet, underbar havsutsikt, egna brunnar

Vacker herrgård med 30 hektar mark enbart 4 minuters bilresa till Calas de Mallorca, med en boyta på över 2000m2.
Huvudbyggnaden har flera öppnaspisar i perfekt originalskick,
havsutsikt,
Eget vatten -Två brunnar som ger 7-8 ton vatten per dag

Pris: 9 500 000euros
2000 m² boyta
300000 m² mark 30HA


Visning Månd till Lördag hela året ( ej sön eller helgdag)

Kontakt mail@silver-estates.com 0761887618

GDPR Att du känner dig trygg om du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi värdesätter högt. När du gör en intresseanmälan sparar vi det du skrivit in för att kunna skicka denna och liknande bostäder till dig
På http://silver-estates.com/gdpr/ finns info om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter och hur du tar bort eller ändrar uppgifter om dig.
Bostäder i 530- 18, Mallorca HERRGÅRD havsuts lyxbo hotell, Mallorca
Fastigheter i 530- 18, Mallorca HERRGÅRD havsuts lyxbo hotell, Mallorca
Typ
Fastigheten Utland 530- 18. HERRGÅRD / FINCA.
Storlek
Boarea ca 2 000 m². 20 rum, varav 20 sovrum.
Tomt
Tomtarea 30 000 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 95 500 000 kr/9 500 000 EURO ca:säljs i EURO.
Övrigt
Calle Turin 44
296 60 Marbella
Tfn 076-188 76 18
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 95 500 000 kr/9 500 000 EURO ca:säljs i EURO
Boarea: 2 000 m²
Rum: 20 rum (20 sovrum)
Tomtarea: 30 000 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Silver Estates behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Silver Estates registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Silver Estates ( med adress Calle Turin 44, 296 60 Marbella Tel : 076-1887618
Epost : info@silver-estates.com)

Kontakta
info@silver-estates.com MALLORCA
Skicka e-post
Counter