Tomt, Åsljunga - Sonnarp
Sånehusvägen 30-44 8 tomter nära sjö, Örkelljunga
TILLFÄLLE! TOMTOMRÅDE I NATURSKÖNA OCH GRÖNA SONNARPS FRITIDSOMRÅDE!
Tillfälle att köpa 8 styckade tomter till ett pris under taxeringsvärdet. Optimalt läge med lugn och ro men även för aktivitet såsom skidåkning, fiske, bad och golf!
Bostäder i Sonnarp 1:92 m.fl., Sånehusvägen 30-44 8 tomter nära sjö, Örkelljunga
Fastigheter i Sonnarp 1:92 m.fl., Sånehusvägen 30-44 8 tomter nära sjö, Örkelljunga
Typ
Fastigheten Örkelljunga Sonnarp 1:92 m.fl.. Tomt.
Tomt
Avser fastigheterna Sonnarp 1:92 ( 1491 kvm ) , 1:93 ( 1500 kvm ), 1:94 ( 1500 kvm ), 1:95 ( 1484 kvm ), 1:96 ( 1575 kvm ), 1:97 ( 1499 kvm ), 1:98 ( 1499 kvm ) samt 1:99 ( 1501 kvm ). Total tomtarea 12 049 m² (friköpt).
Ekonomi
Pris 795 000 kr Prisidé. Taxeringsvärdet är 877 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210. Totalt taxeringsvärde fördelar sig i tusenkronor på respektive fastighet: 1:92 109 tkr, 1:93 110 tkr, 1:94 110 tkr, 1:95 109 tkr, 1:96 111 tkr, 1:97 109 tkr, 1:98 109 tkr, 1:99 110 tkr, typkod för samtliga är 210.
Vatten och avlopp
Vatten saknas, avlopp saknas. El finns i tomtgräns.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Örkelljunga Sonnarp GA:6 ändamål Vattenverk med låg reservoar, väg till detsamma, Örkelljunga Sonnarp GA:9 ändamål park och plantering. Förvaltas av Sonnarps samfällighetsförening.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1972-07-12).
Övrigt
Beläget med skogen in på knuten i gröna Sonnarps fritidsområde. Endast ca 700 m från Vemmentorpasjön. Vill man hellre bada vid kusten är det endast ca 45 min med bil till Mellbystrand och den vackra kuststräckan mot Båstad.

Ett optimalt läge med lugn och ro men även för dig som söker aktivitet. Finns aktiviteter året runt, under vinterhalvåret har man närma till skidanläggningen Vallåsen, endast ca 30 min med bil. Under de varmare månaderna finns jakt, fiske och golf för att nämna några aktiviteter.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 795 000 kr Prisidé
Tomtarea: 12 049 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson
Kontaktperson
Arne Gustafsson
0431-157 22
070-521 57 60
Skicka e-post
Arne Gustafsson