Fritidshus med skogsmark, Skörebo
Skörebo Högaholm 104, Gullabo
Skörebo-Torsås kommun
Fritids eller permanet fastighet med ca 2 Ha mark med fritt läge på landet. I lugn avkopplande miljö mitt i naturen. Ekonomibyggnader finns såsom äldre ladugård och stenkällare med vind.
Bostäder i Skörebo 1:32,1:33 ,Stuvehyltan 1:8, Skörebo Högaholm 104, Gullabo
Fastigheter i Skörebo 1:32,1:33 ,Stuvehyltan 1:8, Skörebo Högaholm 104, Gullabo
Typ
Fastigheten Torsås Skörebo 1:32,1:33 ,Stuvehyltan 1:8. Fritidshus med skogsmark - 1 ½ plan. Byggår 1900.
Storlek
Boarea ca 80 m². Osäkerhet råder om areans storlek.Vill man vara säker får man mäta själv. 3 rok och oinredd vind.
Tomt
Tomtarea 12 873 m²+309 m² + 7250 m²= 20 432 m² (friköpt). Tomten: insynsskyddad trädgårdstomt med fruktträd ,mur, gräsmatta, kastanjeträd och lönn. Del av tomten ca 1,5 Ha består av äldre granskog och blandskog med löv. Viss del av skogen är avverkningsbar.
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 1900.
Renoveringar: Målat utvändigt år 2014, bytt yttertak och murat om kronan på skorstenen år 2004.
Byggnadssätt
Undergrund: Morän. Grundmur: Gråsten. Grund: Gråsten. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träpanel. Takbeklädnad: Plåt. Utv plåtarbeten: Galvaniserad målad plåt. Hängrännor: Galvaniserad målad plåt. Fönster: 2-glasfönster och enkla. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten.
Övrigt: Besiktning måste utföras av eldstäder innan eldning. Denna tjänst beställer man av sotare vilket får ombesörjas av köpare.
Det finns en nyare elcentral och jordkabel installerad till bostaden.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el, kakelugn , köksspis.
Huvudsäkring: 16 A.
Planlösning
Bv: Finentré, allrum, sovrum, kök, köksentré
Öv: Ett stort oinrett och oisolerat rum

Badrum saknas det finns ett gammalt utedass.
Uteplats
I trädgården.
Bilplats
På tomten.
Övriga byggnader
Det finns en äldre ladugård och en källarvind. Ladugården används idag som förråd och vedbod. Källarvindens övervåning används som förråd och under finns en riktig stenkällare uppförd i gråsten som kan användas för lagring av grönsaker och vinkällare.
Ekonomi
Pris 395 000 kr eller Hbj. Taxeringsvärdet är 192 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 213., värdeår 1900. Skörebo 1:32 och 1:33 är samtaxerade till ett värde av 110 000 kr. Stuvehyltan 1:8 är taxerad som småhusenhet ,tomtmark kod 210 till ett värde av 82 000 kr.

Total driftkostnad 9 760 kr/år, varav:
Uppvärmning:
2 500 kr
Försäkring:
1 920 kr
Vatten/avlopp:
1 500 kr
Renhållning:
800 kr
Sotning:
600 kr
Hushållsström:
1 000 kr
Övrigt:
1 440 kr
Summa:
9 760 kr
Fastigheten har under många år använts som fritidsbostad på sommaren. Därav de låga driftskostnaderna. Punkten övrigt är fastighetsskatt.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten ej inkopplat i bostaden, avlopp saknas.
Övrigt
Det åligger köpare att själv sätta sig in i aktuella förhållanden som erfordras för köpet vad avser fastighetens skick,areal, gränser etc

Fastigheten säljs i befintligt skick.
Energideklaration kommer ej att upprättas.
Säljaren har fri prövningsrätt.
Visst lösöre kan ingå.
Fastigheten säljs med friskrivningsklausul

Fastigheten säljes genom öppen budgivning, vilket innebär att intressenter som inkommer med bud får veta högsta bud.

Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande förhandling mellan de högsta budgivarna.

Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen.
Karlshamnsvägen 1
372 31 RONNEBY
Tfn 0457-178 35
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 350 000 kr
Pris: 395 000 kr eller Hbj
Boarea: 80 m²
Rum: 3 rum
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 1900
Tomtarea: 20 432 m²
Driftkostnad: 9 760 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Sydostfastigheter Mäklarbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Sydostfastigheter Mäklarbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Sydostfastigheter Mäklarbyrå (630218-3337 med adress Karlshamnsvägen 1, 372 31 RONNEBY Tel : 0457-178 35 Fax : 0457-161 35
Epost : b.folkesson@sydostfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Bengt Folkesson
0457-178 35
0708-11 78 35
Skicka e-post
Bengt Folkesson
Counter