Tarravägen, Båstad
BÅSTAD - Bella Zona, Tarravägen
Bella Zona - ett vackert område med attraktiva, exklusiva tomter strax ovanför Båstads centrum. Här har du nu möjlighet att förvärva en tomt. Nio stycken finns det att välja på, alla med oslagbar utsikt över byn, havet och Hallandsåsen.

Förutom den fantastiska utsikten är det bara några hundra meter till havet, hamnen, tennis, butiker, krogar och sommartid ett myllrande folkliv. Dessutom finns lättillgängligt en cykel-och gångväg rakt ner till Köpmansgatan. Det kan inte bli bättre!
Bostäder i Båstad 109:446, Tarravägen, Båstad
Fastigheter i Båstad 109:446, Tarravägen, Båstad
Typ
Fastigheten Båstad Båstad 109:446.
Tomt
Tomtarea 607 m² (friköpt). Tomten: havsutsikt.
Ekonomi
Pris 2 500 000 kr. Taxeringsvärdet är 908 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Tillgång till kommunalt vatten och avlopp
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Båstad Båstad GA:12, Samfällighet: Båstad Båstad S:101.

Planbestämmelser: Detaljplan (2011-11-02) Detaljplan (1992-01-20).
Övrigt
Fastighetsmäklaren förmedlar endast tomterna, För information om husbyggnation kontakta: Conny Lundgren 070-535 3569 eller Ola Hansson 070-1756907

Väljer man att inte bygga hus genom exploatören tillkommer 10% på tomtpriserna.
Köpmansgatan 55
269 33 BÅSTAD
Tfn 0431-760 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 500 000 kr
Tomtarea: 607 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Mäklaren T. Darpö AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Mäklaren T. Darpö AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Mäklaren T. Darpö AB (556656-3960 med adress Köpmansgatan 55, 269 33 BÅSTAD Tel : 0431-76060 Fax : 0431-75595
Epost : darpo@darpo.nu)

Ansvarig mäklare
Oscar Darpö
0431-760 60
070-971 89 98
Skicka e-post