Mindre gård/torp, Hästmahult enskilt läge
Hästmahult 717, Gullabo
TORSÅS - HÄSTMAHULT MINDRE GÅRD/TORP 7,5 HA
BUDGIVNING PÅGÅR!! Torpställe/Mindre gård med ca 7,5 ha mark beläget vid slutet av skogsväg med helt enskilt läge utan grannar. Torpstuga uppförd ca 1915 samt ladugård, flera uthus & vedeldad bastu. Indragen elström. Grävd vattenbrunn på tomten. Avlopp saknas.Mulltoalett. Lämpligt som fritidshus, även med jaktmöjligheter.
Bostäder i Torsås Hästmahult 1:36, Hästmahult 717, Gullabo
Fastigheter i Torsås Hästmahult 1:36, Hästmahult 717, Gullabo
Typ
Fastigheten Torsås Torsås Hästmahult 1:36. Mindre gård/torp - inriktning fritid, skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 7,5 ha, fördelat på skog 6 ha, övrigt 1,5 ha.

Det finns 1 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 plan med inredningsbar vind. Byggnadsår ca 1915-20. 3 rum, varav 1-2 sovrum. Boarea ca 65 m². Biarea ca 60 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 74 665 m².

Planlösning: Rumsbeskrivning på markplan.
Vardagsrum med emaljerad järnkamin. Sovrum med putsad rörspis, (ej i drift). Sovrum med trägolv. Kök med blåmålade luckor, bänkelspis, vedspis, kyl & frysskåp. Entréfarstu. Toalettutrymme med mulltoalett.


Vind inredningsbar till sovloft.

Byggnadssätt: Undergrund: Morän. Grundmur: Stensatt grund. Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träpanel tilläggsisolerad. Takbeklädnad: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Självdrag.

Grävd brunn, avlopp saknas.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Direktverkande el samt eldstäder. El, stammar: Elström finns indragen.
Skog & mark beskrivning
Torpställe med ca 7,5 ha mark med helt enskilt läge långt ifrån närmaste grannar. Fastigheten består av ca 6 ha skogsmark i varierande ålder från ungskog till äldre skog. Granskog, lövskog & blandskog. Skogsbruksplan finns ej upprättad.
Ladugård
Mindre ladugård med förrådsutrymmen & utedass.
Uthus
Uthusbyggnad med förrådsutrymmen & garage med gjuten platta.
Fd undantagsstuga
Timrad äldre byggnad i dåligt skick.
Dusch/bastu
Separat byggnad i anslutning till bostadshuset innehållande vedeldad bastu & enklare dusch.
Uthus
Murat f.d hönshus, lämplig för ombyggnad till gäststuga.
Ekonomi
Pris 650 000 kr eller högstbjudande. Driftkostnad: 10 000 kr Nuvarande ägare har använt huset som fritidsbostad.
Taxeringsvärde
Totalt 347 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 174 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 28 000 kr och övrigt 145 000 kr. Taxeringsvärdet är fastställt avseende år 2017. Typkod 120.
Övrigt
I samband med försäljningen kommer säljarna att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel eller brister i fastigheten genom sk. friskrivningsklausul.

Fastigheten säljes i befintligt skick. Merparten av möbler och inventarier ingår i försäljningen.

Jakträtten är ej upplåten, tillfaller köparen. Älgjakten ingår i älgskötselområde.

Visning efter telefonöverenskommelse.
Bjurbäcksgatan 36
361 21 EMMABODA
Tfn 0471-337 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 650 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 65 m²
Rum: 3 rum (1-2 sovrum)
Driftkostnad: 10 000 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Emmaboda Fastighetsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Emmaboda Fastighetsförmedling registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Emmaboda Fastighetsförmedling (556665-2888 med adress Box 38, 361 21 EMMABODA Tel : 0471-33760 Fax : 0471-12000
Epost : henrik.malmquist@eff.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Malmquist
Skicka e-post
Counter