Friliggande villa, Högadal
Logatan 4, Karlshamn
Tomt i Högadal på högt läge
På Logatan 4 i Högadal finner du denna tomt med högt läge och med underbar utsikt över Högadal och Karlshamn! På tomten, som är om 855 m², finns idag en villa som är i stort behov av renovering, som antingen behöver totalrenoveras eller göra plats för en nybyggd villa. Kommunalt VA samt el finns indraget till fastigheten idag. En tomt med världens möjligheter!
Bostäder i Geparden 3, Logatan 4, Karlshamn
Fastigheter i Geparden 3, Logatan 4, Karlshamn
Typ
Fastigheten Karlshamn Geparden 3. Friliggande villa - 1 ½ plan. Byggår 1950.
Storlek
Boarea 94 m², biarea 15 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tillträde
Snarast
Tomt
Tomten går under koden BÖ1v enligt stadsplanebestämmelser.

B står för stadsplanens användarområde.
Betecknat område får användas endast för bostadsändamål

Ö står för byggnadssätt.
Betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppförs fristående eller med två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

1 står för hushöjd.
Med 1 betecknat område får byggnad inte uppföras till större höjd än 5,2 meter.

V står får antal våningsplan.
1 våningsplan med inredd vind får bebyggas på tomten. Källare kan vara tillåtet.

För tomt som omfattar med Ö betecknat område ska minst 2/3 lämnas obebyggd.

För mer information om vad stadsplanebestämmelserna anger, vänligen kontakta ansvarig mäklare eller Karlshamns kommun.
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 1950.
Byggnadssätt
Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Puts. Takbeklädnad: Cementpannor.

Kommunalt vatten och avlopp.
Interiör
Huset på tomten är en 1,5 plansvilla med delvis källare om ca 94 m².

Uteplats
Tomten ligger i sydvästligt läge med härlig utsikt över Högadal och Karlshamn.
Ekonomi
Pris 500 000 kr eller enligt ök. Taxeringsvärdet är 715 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 365 000 kr. Typkod 220., värdeår 1950.

Total driftkostnad Då huset är obebott idag finns inga övriga driftskostnader att redovisa utöver fastighetsavgiften.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Stadsplan (1942-03-06).
Övrigt
Vänligen kontakta ansvarig mäklare gällande visning.
Hamngatan 6
374 35 KARLSHAMN
Tfn 0454-390 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 500 000 kr eller enligt ök
Boarea: 94 m²
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 1950
Tomtarea: 855 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Carlshamnsmäklarna behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Carlshamnsmäklarna registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Carlshamnsmäklarna (556605-5868 med adress Hamngatan 6, 374 35 KARLSHAMN Tel : 0454-39055 Fax : 0454-10082
Epost : hej@carlshamnsmaklarna.se)

Ansvarig mäklare
Catharina Persson
0454-390 55
0707-72 90 55
Skicka e-post
Counter