Byggtomt, Rättvik Ensen
Vid Ensen, Rättvik
Rättvik Nedre Gärdsjö - vid sjön Ensen.
Strandtomt med beviljat förhandsbesked för byggnation om ca 70kvm 1 planshus beläget vid sjön Ensen med utsikt och ett lugnt fridfullt läge. Nära till fina badplatser samt flertalet fiskesjöar. Rättvikca 15 min Boda med affär ca 10 min billväg. El för anslutniing finns i området.
Bostäder i Del av Nedre Gärdsjö 8:8, Vid Ensen, Rättvik
Fastigheter i Del av Nedre Gärdsjö 8:8, Vid Ensen, Rättvik
Typ
Fastigheten Rättvik Del av Nedre Gärdsjö 8:8. Byggtomt.
Tillträde
Enligt överenskommelse dock tidigast 15 dgr efter Lantmäteriförättning är registrerad
Tomt
Tomtarea 3 600 m² efter avstyckning (friköpt).
Avstyckningskostnader betalas av säljaren.
Byggnadssätt
Undergrund: Morän.
Ekonomi
Pris 485 000 kr eller högstbjudande.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Rättvik Nedre Gärdsjö GA:2 vägavgifter betalas till föreningen inom området.

Planbestämmelser: Tomten ligger EJ inom planlagt område.
Vägbeskrivning
Tag väg 301 mot Furudal, tag sedan in vänster vid skylt Ensro fortsätt vägen fram till ni ser våran TILL SALU skylt.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 eller info@ericthors.se.

El finns vid tomtgränsen Anslutningsavgifter tillkommer vid byggnation.

Postitivt förhandsbesked för byggnation finns för byggnation av hus på ca 70 kvm i 1 plan och minst 100m från strandlinjen. Protokoll erhålles vid visning eller beställes på info@ericthors.se.

Fastigheten är under Lantmäteri förättning/Avstyckning samtliga kostnader för detta betalas av säljaren, tillträde kan ske tidigast 15 dgr efter förättningen är slutförd och registrerad samt vunnit laga kraft.

För mera information ang Budgivning/Mäklarsamfundet kopiera och följ länken eller se separat länk i Objektbeskrivningen

http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 485 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 3 600 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Mäklare
EricThors
0248-100 33
070-555 09 18
Skicka e-post
Counter