Hästgård, Onsala-Knastås
Knaståsvägen 85, Onsala
Gård om 3,5745 ha, med närhet till havet. Det finns flera omgivande uthus såsom , stall, gästhus och paddock, mm. Gården är i stort behov av renovering.
Kommunalt avlopp , djupborrad brunn.
Kommunalt vatten finns att ansluta.
Bostäder i Rösan 3:4, Knaståsvägen 85, Onsala
Fastigheter i Rösan 3:4, Knaståsvägen 85, Onsala
Typ
Fastigheten Kungsbacka Rösan 3:4. Hästgård - inriktning fritid, hästgård.
Arealer
Totalt 4 ha. Det finns 2 skiften.
Mangårdsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggnadsår 1935. 5 rum, varav 2-3 sovrum. Boarea 86 m². Biarea 48 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 1000 m².

Byggnadssätt: Grundmur: Betonghålsten. Grund: Källargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Träpanel. Takbeklädnad: Takpannor. Utv plåtarbeten: Plåt. Fönster: 2/3-glas. Ventilation: Självdrag.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Direktverkande el , braskamin.
Övrigt: Entré via farstukvist och hall med avhängning. Gäst wc med handfat , stort kök med matplats utrustat med kyl/frys , fläkt och diskmaskin, braskamin , matsal och vardagsrum i fil. Köksingång till stor skyddad terrass mot söder. Övreplan innefattar övre hall med utgång till balkong och sovrum samt badrum. Källarplan innefattar gillestuga , badrum och tvättstuga med grovkök samt förråd. Enskilt vatten -borrad brunn. Kommunalt avlopp.
Bilplats: Parkering för flera bilar invid fastigheten.
Uteplats: Det finns en stor terrass invid fastighetens köksentré mot söder.
Betesmark
Areal: 3 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet än normalt i omr.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 276 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd.
Ekonomi
Pris 5 700 000 kr. Driftkostnad: 48 100 kr Hushållsel 6500 kr/år, uppvärmning 20.000 kr/år, renhållning 2500 kr/år , VA 7500 kr/år, försäkring 7500 kr/år , vägsamfällighet 3500 kr/år , sotning 600 kr. Driftkostnaden kan variera beroende på avtal , väderlek och familjesammansättning.
Taxeringsvärde
Totalt 2 128 000 kr fördelat på betesmarksvärde 110 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 173 000 kr och övrigt 1 845 000 kr. Taxeringsvärdet är fastställt avseende år 2017. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Teleledning; Officialservitut Vattentäkt Vattenledning.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Teleledning.

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Kungsbacka Gatan GA:2, Samfällighet: Kungsbacka Bränna S:5, Samfällighet: Kungsbacka Bränna S:6, Samfällighet: Kungsbacka Bränna S:7, Samfällighet: Kungsbacka Gullekulla S:1, Samfällighet: Kungsbacka Håkulla S:2, Samfällighet: Kungsbacka Håkulla S:3, Samfällighet: Kungsbacka Håkulla S:4, Samfällighet: Kungsbacka Karsegården S:2, Samfällighet: Kungsbacka Köpstaden S:4, Samfällighet: Kungsbacka Lindfjäll S:3, Samfällighet: Kungsbacka Lyngås S:6, Samfällighet: Kungsbacka Mossen S:3, Samfällighet: Kungsbacka Mossen S:4, Samfällighet: Kungsbacka Onsala-Buerås S:3, Samfällighet: Kungsbacka Onsala-Buerås S:4, Samfällighet: Kungsbacka Onsala-Buerås S:5, Samfällighet: Kungsbacka Onsala-Hallen S:1, Samfällighet: Kungsbacka Onsala-Lunden S:2, Samfällighet: Kungsbacka Råö S:3, Samfällighet: Kungsbacka Rörvik S:1, Samfällighet: Kungsbacka Stenkelås S:7, Samfällighet: Kungsbacka Stenkelås S:8, Samfällighet: Kungsbacka Stenkelås S:9, Samfällighet: Kungsbacka Vässingsö S:3, Samfällighet: Kungsbacka Älskogsbräcka S:1, Samfällighet: Kungsbacka Älskogsbräcka S:3
Skattetal: Mantal 1/8.
Linnégatan 80
413 08 GÖTEBORG
Tfn 031-13 17 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 5 700 000 kr
Areal: 4 ha
Boarea: 86 m²
Rum: 5 rum (2-3 sovrum)
Driftkostnad: 48 100 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svensk Mäklartjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svensk Mäklartjänst AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svensk Mäklartjänst AB (556663-9729 med adress Linnégatan 80, 413 08 GÖTEBORG Tel : 031-131700 Fax : 031-127560
Epost : info@svenskmaklartjanst.com)

Ansvarig mäklare
Peter Kesselbring
031-13 17 00
0733-12 75 60
Skicka e-post
Counter