Tomt, Taberg
Textilgatan 12, Taberg
Nu har du möjlighet att bygga ditt drömboende med Myresjöhus i ett etablerat och centralt område i Taberg. Här bor du på en trygg och harmonisk gata med härlig utsikt över Tabergstoppen. På tomten kan du bygga valfritt enplanshus från Myresjöhus med total byggarea på 267 kvm. Tomten är om 1310 kvm. Tomten är belägen på Textilgatan och baksidan gränsar mot ett mindre skogsområde som är inramat av villor vilket ger en privat och naturnära känsla. Tomten har ett mycket attraktivt läge, vad sägs om 1,4 km till Tahebadet, ett idrottsområde bara 5 minuters promenad bort och avkopplande naturområden åt alla väderstreck? Här finns alla förutsättningar för en aktiv fritid.
Dessutom finns de flesta av vardagens praktiska nödvändigheter inom bekvämt gångavstånd. Bland annat har du nära till Taheskolan (F-5), Ullstigens förskola, mataffärer, Konditori Rosetten och pizzeria.

Myresjöhus AB
Klubbhusgatan 13
SE-553 03 Jönköping
Telefon: +46 10 434 12 66
Mobil: +46 70 525 65 57
stefan.malm@myresjohus.se.
Bostäder i Berget 1:269, Textilgatan 12, Taberg
Fastigheter i Berget 1:269, Textilgatan 12, Taberg
Typ
Fastigheten Jönköping Berget 1:269. Tomt.
Byggrätt
Tomten är avstyckad och klar för byggnation.
Ekonomi
Pris 980 000 kr exklusive anslutningar. Taxeringsvärdet är 382 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Vatten saknas, Avlopp saknas.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1961-07-01).
Övrigt
Tabergs strategiska position vid E4:an och närheten till Jönköping skapar utmärkta kommunikationsmöjligheter. Du tar dig enkelt till Jönköping via de goda buss- och tågförbindelserna. Närheten till Torsvik industriområde gör att pendling dit endast tar några minuter. Taberg är ett populärt och växande samhälle som uppskattas för sina möjligheter till livskvalitet, närhet till Jönköping och goda kommunikation.
Östra Storgatan 81
553 21 JÖNKÖPING
Tfn 036-34 25 60
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 980 000 kr exklusive anslutningar
Tomtarea: 1 310 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Garnisonen i Jönköping AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Garnisonen i Jönköping AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Garnisonen i Jönköping AB (556330-3824 med adress Östra Storgatan 81 A, 553 21 JÖNKÖPING Tel : 036-342560
Epost : info@garnisonen.nu)

Ansvarig mäklare
Rickard Prahl
070-577 04 82
Skicka e-post
Rickard Prahl
Counter