Friliggande villa, Ängelholm - Össjö
Åslidenvägen 62, Össjö
ENKEL BOSTAD I BEHOV AV RENOVERING - NATURSKÖNT VID ÖSSJO!
Längs med Åslidenvägen finns detta lilla hus om ca 50 kvm fördelat på 2 rum och kök. Det är i behov av renovering i alla sina delar. Rymlig tomt på ca 2000 kvm med naturen in på knuten.
Bostäder i Össjö 31:29, Åslidenvägen 62, Össjö
Fastigheter i Össjö 31:29, Åslidenvägen 62, Össjö
Typ
Fastigheten Ängelholm Össjö 31:29. Friliggande villa - 1 ½ plan. Byggår 1909.
Storlek
Boarea 51 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tomt
Tomtarea 2 082 m² (friköpt).
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 1909.
Byggnadssätt
Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Eternit / Plåt. Fönster: 1-2 glasfönster.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el.
Interiör
Mindre hall och entré med plastmatta. Duschrum med toalett och tvättställ, plastmatta. Kök med mindre matplats, skafferi. Allrum. Sovrum. Hall och tidigare entré från väg sidan igensatt.

Ovanvåning:
Via skafferiet i köket når man ett litet sovrum på ovanvåningen. Resten är oinredd vind.

Bilplats
Parkeringsmöjlighet för 2-3 bilar invid boningshuset.
Övriga byggnader
Fristående förråd, oisolerad gäststuga, samt snickarboa. Husvagn ingår.
Ekonomi
Pris 595 000 kr. Taxeringsvärdet är 448 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 234 000 kr. Typkod 220., värdeår 1929.

Total driftkostnad 23 000 kr/år, varav:
Vatten/avlopp:
2 500 kr
Renhållning:
2 500 kr
Hushållsström:
18 000 kr
Summa:
23 000 kr
Driftskostnad är uppskattad. I kostnaden för el ingår kostnaden för uppvärmning.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten. Enskilt avlopp, en trekammarbrunn med efterföljande sjunkbrunn, ej godkänd avloppslösning enligt uppgift från Ängelholms kommun.
Övrigt
Fastigheten säljes i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul som renoveringsobjekt men också p.g.a. dödsbo.

Självklart har köparen rätt att före köpet besiktiga fastigheten

Det kommer inte utfärdas någon Energideklaration p.g.a. fastighetens skick.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 595 000 kr
Boarea: 51 m²
Rum: 2 rum + kök (1-2 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 1909
Tomtarea: 2 082 m²
Driftkostnad: 23 000 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson