Tomt
Ormvägen 17, Tyresö
Unikt tillfälle att förvärva en vacker naturtomt med enkel stuga i närheten av stadspulsen!
Unikt tillfälle att förvärva en vacker naturtomt med enkel stuga i närheten av stadspulsen! Här kan man njuta av naturen och stillheten i en oexploaterad del av Racksta och Tyresö. Enkel fritidsstuga från 1960-talet finns på tomten. Ypperligt läge nära natur den vackra Albysjön, och citypulsen. I den vackra naturen intill finns rikligt med svamp och bär. Missa inte denna unika chans att förvärva ett unikt läge! Välkommen på visning!
Bostäder i Raksta 1:129, Ormvägen 17, Tyresö
Fastigheter i Raksta 1:129, Ormvägen 17, Tyresö
Typ
Fastigheten Tyresö Raksta 1:129. Tomt - 1 plan med vind. Byggår 1961.
Storlek
Boarea 20 m², biarea 7 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tillträde
enligt överenskommelse
Byggnad
1 plan med vind. Byggår 1961.
Byggnadssätt
Grund: Plintar. Stomme: Trä. Fasad: Trä. Fönster: Enkla fönster.
Övrigt: Mycket spartansk byggnad med vedspis i "köket" och öppen spis i vardagsrummet.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Ved.
Interiör
Mycket spartansk stuga med vespis i "köket" och öppen spis i det större rummet som också har en sovalkov.

Uteplats
överbyggd altan.
Ekonomi
Pris: 1 700 000 kr prisidé. Taxeringsvärdet är 1 684 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 153 000 kr. Typkod 220., värdeår 1961.
Vatten och avlopp
Vatten saknas, Avlopp saknas.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Tyresö Raksta GA:1.

Planbestämmelser: Detaljplan (2017-05-18).
Övrigt
Fastigheten säljes med friskrivningsklausul.
Övrigt
Detaljplan 460 Raksta etapp 8 gäller för området. Planen vann laga kraft den 3 januari 2018. På fastigheten får högst en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Byggnadsarean av uthuset får vara högst 40 kvm. Se mer på Tyresö Kommuns hemsida: https://www.tyreso.se/stadsutveckling/gallande-detaljplaner/460---raksta-etapp-8.html
Ypperligt läge nära natur den vackra Albysjön, och citypulsen. I den vackra naturen intill finns rikligt med svamp och bär.
Storgatan 34
269 77 TOREKOV
Tfn 0431-36 48 50
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 700 000 kr prisidé
Boarea: 20 m²
Rum: 1 rum + kök
Byggnadstyp: 1 plan med vind
Byggår: 1961
Tomtarea: 2 136 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Lotsen Mäklarhus AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Lotsen Mäklarhus AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lotsen Mäklarhus AB (556824-7877 med adress Storgatan 34, 269 77 TOREKOV Tel : 0431-364850 Fax : 0431-364860
Epost : info@lotsen.se)

Ansvarig mäklare
Katarina Petersson
0431-36 48 50
0707-36 48 50
Skicka e-post
Counter