Jordbruk
Nockerud Skogsliden 1, Hova
Lantställe! Mycket bra läge
Mindre gård c:a 4 ha, avstyckning pågår. Helrenoverad bostad med ett mycket bra läge. Hall, badrum, kök, vardagsrum, sovrum, övervåning: Allrum, sovrum. Källare. Stor ladugård/loge, magasin.
Bostäder i Nockerud del av 1:9, åker, bete, skog, Nockerud Skogsliden 1, Hova
Fastigheter i Nockerud del av 1:9, åker, bete, skog, Nockerud Skogsliden 1, Hova
Typ
Fastigheten Gullspång Nockerud del av 1:9, åker, bete, skog. Jordbruk - inriktning fritid, hästgård, övrigt.
Arealer
Totalt 44 ha. Det finns 1 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan med källare. Byggnadsår 1946. Boarea 90 m². Biarea 15 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 30 000 till 40 000 m².

Byggnadssätt: Grundmur: Gråsten. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Nytt taktegel. Utv plåtarbeten: Hängrännor. Fönster: 2-glasfönster isoler.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Jordvärme.
Övrigt: Bostaden är hel renoverad.
Uteplats: Altan. Driftkostnaden Uppskattad driftkostnad c:a 36 000 kr/år.
Åkermark
2 ha.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 270 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Ekonomi
Pris 1 680 000 kr.
Taxeringsvärde
Typkod 100.
Vägbeskrivning
Strax utanför Hova, norr ut se karta.
Övrigt
Lantmäteriförrättning pågår, skall avstyckas till c:a 3 till 4 ha så att det blir en liten hästgård.
Mariestadsvägen 1 A
548 32 Hova
Tfn 0506-120 17
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 680 000 kr
Boarea: 90 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Fastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Fastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Fastigheter (556553-8963 med adress Mariestadsvägen 1 A, 548 32 Hova Tel : 0506-12017 Fax : 0506-12531
Epost : info@svenskafastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Conny Jonsson
070-799 09 38
Skicka e-post