1-1/2-planshus, Ytterstad
Skogsbovägen 59, Gråbo
Trevlig naturnära läge i Stannum. Tomten ligger högt och solvänt.
Här erbjuds ni möjligheten att uppföra en villa med ett trevligt högt läge nära naturen.
Tomten är obunden! Bifogad totalkalkyl tomt med husentreprenad är ett förslag.
Det är således fritt att välja annan husleverantör.
Priset för fastigheten är 1250.000 kr

Här ges förslag från Hjältevadshus att uppföra bästsäljaren Spira 175 med förhöjt väggliv , 1-½ plans hus. Upptill 175 kvm boarea när ovanvåningen är inredd.

För totalt pris (tomt och hus) se kalkyl. Ca 3962. 250 kr. Då ingår tomt, markarbeten och "nyckelfärdigt"
Villa Spira 175 i grundutförande.Oinredd övervåning. Det tilkommer kostnad för att inreda övervåningen.
Några av fördelarna med att bygga nytt hus är befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år, låga driftkostnader, 10-årig byggfelsförsäkring.

För mer information om husleverans från Hjältevadshus kontakta Erik Lundahl på 0733-808454 eller erik.lundahl@hjaltevadshus.se
eller besök Husknuten med adress Frölunda Smedjegata 4, 421 32 Västra Frölunda.

För information rörande fastigheten kontakta Peter Kesselbring 0733-12 75 69 , peter.kesselbring@svenskmaklartjanst.com.
Bostäder i Ytterstad 6:37, Skogsbovägen 59, Gråbo
Fastigheter i Ytterstad 6:37, Skogsbovägen 59, Gråbo
Typ
Fastigheten Lerum Ytterstad 6:37. 1-1/2-planshus - 1 ½ plan. Byggår 2019/2020.
Storlek
Boarea 175 m². Areauppgifter enligt ritning(ar).
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 2019/2020.
Byggnadssätt
Grund: Isolergrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Betongpannor. Utv plåtarbeten: Plåt. Fönster: 3-glasfönster. Ventilation: Mekanisk frånluftventilation med värmeåtervinning..
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Vattenburen golvvärme-luftvärmepump.
Interiör


Ekonomi
Pris 3 962 250 kr. Taxeringsvärdet är 867 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 158 000 kr. Typkod 220., värdeår 1945.

Total driftkostnad 24 700 kr/år, varav:
Uppvärmning:
7 500 kr
Försäkring:
4 700 kr
Vatten/avlopp:
2 500 kr
Renhållning:
2 500 kr
Hushållsström:
4 500 kr
Samfällighet:
3 000 kr
Summa:
24 700 kr
Driftkostnaden är en schablon och kan variera beroende på väderlek , familjesammansättning och avtal.
Fastigheten kommer att omtaxeras.
Energideklaration
Energiklass B, energiprestanda 51 kWh/m² år.
Status: Energideklaration ej utförd.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten, vatten saknas. Ny brunn borras. Se kalkyl
Enskilt avlopp , avlopp saknas. Ny anläggning erfordras se kalkyl minireningsverk.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Lerum Stannum GA:2.
Linnégatan 80
413 08 GÖTEBORG
Tfn 031-13 17 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 3 962 250 kr
Boarea: 175 m²
Rum: 6 rum (3-4 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 2019/2020
Tomtarea: 1 685 m²
Driftkostnad: 24 700 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svensk Mäklartjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svensk Mäklartjänst AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svensk Mäklartjänst AB (556663-9729 med adress Linnégatan 80, 413 08 GÖTEBORG Tel : 031-131700 Fax : 031-127560
Epost : info@svenskmaklartjanst.com)

Ansvarig mäklare
Peter Kesselbring
031-13 17 00
0733-12 75 60
Skicka e-post
Counter