Skogsfastighet, Rättvik Furudal
Rättvik
Rättvik Furudal Näset
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Näset 285:1

ANBUDSHANDLINGAR beställes 0248 100 33 eller info@ericthors.se
Areal ca 4,4 ha enligt Fastighetsutdrag Fri prövningsrätt förbehålles.
Förvärvstillstånd erfordras.

ANBUDET oss tillhanda 2019-11-20 i slutet kuvert märkt Näset 285:1.
Bostäder i Näset 285:1
Fastigheter i Näset 285:1
Typ
Fastigheten Rättvik Näset 285:1. Skogsfastighet - inriktning skog.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 4,4 ha, fördelat på skog 4,4 ha.

Det finns 2 skiften.

Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten
Rättvik Näset 285:1
ANBUDSHANDLINGAR beställes 0248 100 33 eller info@ericthors.se

Areal ca 4,4 ha enligt Fastighetsutdrag
Fri prövningsrätt förbehålles.
Förvärvstillstånd erfordras.

ANBUDET skall vara oss tillhanda 2019-11-20 i slutet kuvert
märkt Näset 285:1
Skogsmark
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Näset 285:1 Areal ca 4,4 ha enligt Fastighetsutdrag Fri prövningsrätt förbehålles. Förvärvstillstånd erfordras. ANBUDET skall vara oss tillhanda 2019-11-20 i slutet kuvert märkt Näset 285:1.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej Skogsfastighet.
Ekonomi
Anbud märkt Rättvik Näset 285:1 skall vara mäklaren tillhanda senast 2019-11-20. Fri prövningsrätt.
Taxeringsvärde
Totalt 240 000 kr, skogsmarksvärde 240 000 kr. Typkod 110.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Vattentäkt
Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström.

Gemensamhetsanläggning: Rättvik Arvet S:145, Rättvik Dalfors S:1, Rättvik Dalfors S:11, Rättvik Dalfors S:2, Rättvik Dalfors S:3, Rättvik Dalfors S:4, Rättvik Furudal GA:2, Rättvik Furudal S:1, Rättvik Furudal S:17, Rättvik Furudal S:19, Rättvik Furudal S:2, Rättvik Furudal S:20, Rättvik Furudal S:35, Rättvik Furudal S:6, Rättvik Håven S:1, Rättvik Näset FS:46, Rättvik Näset S:1, Rättvik Näset S:10, Rättvik Näset S:14, Rättvik Näset S:16, Rättvik Näset S:17, Rättvik Näset S:18, Rättvik Näset S:2, Rättvik Näset S:20, Rättvik Näset S:21, Rättvik Näset S:22, Rättvik Näset S:23, Rättvik Näset S:24, Rättvik Näset S:25, Rättvik Näset S:26, Rättvik Näset S:27, Rättvik Näset S:28, Rättvik Näset S:29, Rättvik Näset S:3, Rättvik Näset S:31, Rättvik Näset S:32, Rättvik Näset S:33, Rättvik Näset S:39, Rättvik Näset S:4, Rättvik Näset S:41, Rättvik Näset S:42, Rättvik Näset S:45, Rättvik Näset S:5, Rättvik Näset S:6, Rättvik Näset S:7, Rättvik Näset S:8, Rättvik Näset S:9, Rättvik Östanvik S:74, Rättvik Östanvik S:75, Rättvik Östanvik S:79, Rättvik Östanvik S:80.

Planbestämmelser: (1967-07-26).
Vägbeskrivning
Se kartor för se var bitarna ligger.
ANBUDSHANDLINGAR beställes genom 0248 100 33 eller info@ericthors.se.
Övrigt
Härmed utbjuds till försäljning genom ANBUD fastigheten Rättvik Näset 285:1

ANBUDSHANDLINGAR beställes 0248 100 33 eller info@ericthors.se

Areal ca 4,4 ha enligt Fastighetsutdrag

Fri prövningsrätt förbehålles.
Förvärvstillstånd erfordras.

ANBUDET skall vara oss tillhanda 2019-11-20 i slutet kuvert
märkt Näset 285:1.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: Anbud, oss tillhanda senast 2019-11-20 Fri prövningsrätt
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post
Mäklare
EricThors
0248-100 33
070-555 09 18
Skicka e-post
Counter