Friliggande villa, Hjärnarp
Diligensvägen 320, Hjärnarp
FD. DIVERSEHANDEL MED KVARNBYGGNAD OCH VILLA - HALLANDSÅSEN
Längs gamla E6:an på Diligensvägen 320 finner vi denna fd. diversehandel med kvarnbyggnad. Byggnaderna bjuder på generösa biytor för flera ändamål. Försäljningen består av tre fastigheter i ett paket, total areal är ca 4,7 HA.
Bostäder i Hålebäckseröd 3:55, Hålebäckseröd 3:47 och Simontorp 1:33, Diligensvägen 320, Hjärnarp
Fastigheter i Hålebäckseröd 3:55, Hålebäckseröd 3:47 och Simontorp 1:33, Diligensvägen 320, Hjärnarp
Typ
Fastigheten Ängelholm Hålebäckseröd 3:55, Hålebäckseröd 3:47 och Simontorp 1:33. Friliggande villa - 1 ½ plan med källare. Byggår 1934.
Storlek
Boarea 90 m², biarea 400 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tomt
Total tomtareal är ca 46 986 m² (friköpt). Fördelat på tre fastigheter enligt följande, Hålebäckseröd 3:55, 2 645 kvm, Hålebäckseröd 3:47, 34 541 kvm samt Simontorp 1:33, 9800 kvm.
Byggnad
1 ½ plan med källare. Byggår 1934.
Byggnadssätt
Grund: Källare. Stomme: Blandat. Bjälklag: Trä. Fasad: Puts / trä. Takbeklädnad: Plåt / eternit. Fönster: 2-3 glas fönster. Ventilation: Självdrag.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: El - vattenburen värme.
Interiör
BONINGSHUS
Hall och entré, uppgång till ovanvåning. Två allrum i fil, kassaskåp ingår. Kök med kyl, spis, fläkt, diskmaskin, utgång till trädgård och uteplats.
Ovanvåning:
Hall med förvaring. Utgång till mindre balkong med utsikt mot kvarnbyggnad och innergård. Sovrum med garderobsvägg. Sovrum, genomgångs rum. Sovrum med garderobsvägg. Duschrum med wc och tvättställ, duschplats, plastmatta.

LOKAL I ANSLUTNING TILL BONINGSHUS
Separata ingångar för entré till lokal och hall till boningshus. Lokal, tidigare diverseaffär, vask, förråd och uppgång till lager.

RÖDA HUSET
Idag förrådsutrymme med garage och förråd suterängplan.

KVARNBYGGNAD
Fd. kvarn med generösa ytor och bra takhöjd. Byggnaden är delad i två halvplan, hel bottenvåning och hel vindsvåning.

Uteplats
Plattlagd uteplats under skärmtak i anslutning till boningshus.
Bilplats
Bra parkeringsmöjligheter i och kring byggnaderna.
Ekonomi
Pris 1 750 000 kr Prisidé. Taxeringsvärdet är 871 000 kr (fastställt avseende år 2019) varav byggnadsvärde 573 000 kr. Typkod 411., värdeår 1934.

Total driftkostnad 42 100 kr/år, varav:
Renhållning:
2 100 kr
Hushållsström:
40 000 kr
Summa:
42 100 kr
I kostnaden för el ingår även kostnaden för uppvärmning.
Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd.
Vatten och avlopp
Eget vatten, enskilt avlopp - Två kammarbrunn
Övrigt
Fastigheten säljes med friskrivningsklausul i befintligt och förevisat skick p.g.a. dödsbo. Självklart har
köparen rätt att besiktiga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakunnig förtroendeman eller själv.

Säljaren kommer att fullfölja föreläggande om att upphöra med dämningsverksamhet på
fastigheten Hålebäckseröd 3:47 och Simontorp 1:33. Detta innebär att det vatten som idag rinner genom "vattenfallet" vid kvarnbyggnaden kommer att sluta rinna där, själva ”vattenfallet” kommer att finnas kvar i sin befintliga utformning. Fördämningar kommer att försvinna. Arbetet kommer utföras i samråd med Länsstyrelsen och förväntas blir klart under 2020. Säljaren står för de kostnader som belastar fastigheterna i samband med detta föreläggande.
Ovanstående arbete bekräftades utfört och klart 2020-06-10.

Tidigare har det bedrivits försäljning av bensin och diesel på fastigheten. Detta är sanerat och dokumentation på utförd sanering finns.

Det finns idag ett enskilt avlopp, två kammarbrunn, på fastigheten. Det finns i nuläget inget föreläggande från kommun på att ändra detta. Vi vill informera och uppmärksamma er som spekulant om att man får utgå från att ett sådant föreläggande kommer när fastigheten byter ägare.

Taxeringsvärde stämmer ej. Korrekt taxeringsvärde är:
Taxeringsvärde totalt 1 116 000 kr (fastställt avseende år 2019 och år 2017). Taxeringsvärdena är fördelade enligt följande, Hålebäckseröd 3:55, typkod 220, småhusenhet bebyggd, varav byggnadsvärde 573.000 kr, mark 298.000 kr. Typkod 411, Industrienhet, tomtmark, 131 000 kr. Hålebäckseröd 3:47 och Simontorp 1:33, samtaxerade, typkod 110, lantbruksenhet obebyggd, 114 000 kr.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 1 775 000 kr
Pris: 1 750 000 kr Prisidé
Boarea: 90 m²
Rum: 5 rum + kök (3 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan med källare
Byggår: 1934
Tomtarea: 46 986 m²
Driftkostnad: 42 100 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson
Kontaktperson
Arne Gustafsson
0431-157 22
070-521 57 60
Skicka e-post
Arne Gustafsson