Tomt
Kornsparvsgatan 4, Billesholm
Tomt + Villa Fridhem
Från entrén når du direkt Fridhems generösa sällskapsutrymmen där vardagsrum och kök sitter samman i en öppen planlösning. Stora fönster gör rummen ljusa och luftiga, och från vardagsrummet leder en altandörr till trädgården. Köket har en bardisk mot vardagsrummet och i direkt anslutning till köket ligger tvätt/groventrén.
Husets tysta sovdel rymmer två mindre sovrum och ett föräldrasovrum, här finns även badrum med dusch och ett förråd.
Tack vare planlösningen med entré och kök mot gatan och vardagsrum mot trädgårdssidan är Fridhem lättplacerat på de flesta tomter.
Huset kan ges olika fasaduttryck genom tillval av stående/liggande panel eller puts.
Bostäder i Billesholms Gård 9:442, Kornsparvsgatan 4, Billesholm
Fastigheter i Billesholms Gård 9:442, Kornsparvsgatan 4, Billesholm
Typ
Fastigheten Bjuv Billesholms Gård 9:442. Tomt.
Tomt
Billesholms Gård 9:442 (gatnummer 4)
Billesholms Gård 9:454 (gatnummer 6)
Billesholms Gård 9:455 (gatnummer 8)
Billesholms Gård 9:456 (gatnummer 10)
Billesholms Gård 9:457 (gatnummer 12).
Byggnadssätt
Kommunalt vatten och avlopp.
Ekonomi
Pris 387 535 kr. Taxeringsvärdet är 204 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: -----.

Gemensamhetsanläggning: -----.

Planbestämmelser: Detaljplan.
Övrigt
Vid intresse kontakta Lennart Hajek 070-496 66 00, lennart.hajek@gotenehus.se

Tomten går inte att köpa separat. Vid val av Götenehus "Fridhem", pris från 3.195.000:- inklusive tomt och kommunalt VA.

Tillsammans med Götenehus säljare går ni igenom dina val en gång till och gör
eventuella kompletteringar. Ni skapar även en produktionskostnadskalkyl för att
få en komplett bild över tillkommande kostnader som exempelvis tomt,
markarbeten, avgifter för bygglov, lånekostnader etc.
Vi är väl medvetna om att köpa och bygga hus är ett av de största projekten i livet
och ett stort beslut som påverkar familjens hela liv. Våra erfarna säljare finns
därför alltid till hands för att svara på dina frågor, stora som små.
Götenehus ser fram emot att träffa dig för att diskutera ditt framtida drömhem!

Observera att mäklaren inte är ansvarig för denna försäljning/köp.
Borgmästargatan 14
261 32 LANDSKRONA
Tfn 0418-160 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 387 535 kr
Tomtarea: 855 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Markholm & Partners AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Markholm & Partners AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Markholm & Partners AB (556206-7099 med adress Borgmästargatan 14, 261 32 LANDSKRONA Tel : 0418-16040
Epost : info@markholmpartners.se)

Ansvarig mäklare
Anna Lennervald Nilsson
0418-160 40
0704-20 67 05
Skicka e-post