Friliggande villa, Hålebäckseröd - Svenstorp
Krokenvägen 62, Hjärnarp
ORÖRD IDYLL I HÅLEBÄCKSERÖD VID SVENSTORP - HJÄRNARP
På generös tomt om 7405 kvm ligger detta torp med enklare standard, torrklosett och eget vatten. Boyta är ca 80 kvm, fördelat på 5 rum och kök. Uthus med enklare verkstad.
Bostäder i Hålebäckseröd 3:48, Krokenvägen 62, Hjärnarp
Fastigheter i Hålebäckseröd 3:48, Krokenvägen 62, Hjärnarp
Typ
Fastigheten Ängelholm Hålebäckseröd 3:48. Friliggande villa - 1 ½ plan. Byggår 1909.
Storlek
Boarea 80 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tomt
Naturtomt.
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 1909.
Byggnadssätt
Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Självdrag.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el, kaminer bör ses över innan användning.
Interiör
Hall och entré, klinkergolv, möjlighet till förvaring, brant stege till ovanvåning. Allrum med kamin ( ej använd ). Sovrum, linoleummatta. Mindre kök med kamin ( ej använd ), utgång till trädgård, separat matplats. Bitvis lägre i tak, under bjälke ca 180 cm.

Ovanvåning:
Via stegen kommer man upp i ett av sovrummen med plats för en bädd, furuträgolv. Avlångt rum med plats för en eller flera bäddar, furuträgolv, läckage vid skorsten.

TV- och internetanslutning
Internet: Fiber framdraget till grannfastigheterna ( norrut ), kontakta Bjärekraft för offert och korrekta anslutningskostnader.
Bilplats
Parkeringsyta för 2-3 bilar i anslutning till infart.
Övriga byggnader
Uthus med utrymme till förvaring / enklare verkstad. Torrklosett.
Ekonomi
Pris 795 000 kr. Taxeringsvärdet är 776 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 380 000 kr. Typkod 220., värdeår 1929.

Total driftkostnad 4 600 kr/år, varav:
Uppvärmning:
3 600 kr
Samfällighet:
1 000 kr
Summa:
4 600 kr
Uppskattad driftskostnad, avser fasta avgifter då fastigheten inte brukats på några år.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten, Avlopp saknas, torrklosett.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Hålebäckseröd GA:1, ändamål väg, förvaltas av Krokens Samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Hålebäckseröd GA:2, ändamål väg, förvaltas av Hulebäckseröds Vägsamfällighet.
Övrigt
Fastigheten nås genom en smal väg ner till fastigheten. Vid visning rekommenderar vi att man parkerar på lämpligt ställe och går sista biten ner till fastigheten, detta även för att visa respekt mot andra boende längs vägen. Bilar kan inte vända eller mötas.

Fastigheten säljes i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul p.g.a. dödsbo.
Självklart har köparen rätt att före köpet besiktiga fastigheten via besiktningsman, annan sakkunnig eller själv.

Av säljaren ställda villkor för köp:
Lös egendom som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen utan särskild ersättning.
Köparen avstår från att rikta krav gällande flytt-städning och bortforsling av lös egendom.
Detta innebär att fastigheten kommer lämnas precis som den nu ser ut.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 795 000 kr
Boarea: 80 m²
Rum: 5 rum + kök (3-4 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 1909
Tomtarea: 7 405 m²
Driftkostnad: 4 600 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson