Tomt, Rättvik Lerdal
Fyrklövervägen 80-82-84-- SÅLD 86 -88- SÅLD 90, Rättvik
Rättvik Lerdal - Fyrklövervägen 80 mfl
Byggtomter med underbart läge i Lerdal , vacker utsikt över Siljan och Rättvik samt gång/cykelavstånd till centrum samt restauranger i området, slalombacke,strövområden,skidspår som granne och tomterna belägna inom Detaljplan. Anslutningspunkter VA-Fiber-El finns i området. Väg finns till tomterna.
Bostäder i Lerdal 15:66 - 15:67 - 15:68 - SÅLD 15:69 - 15:70 - SÅLD 15:71, Fyrklövervägen 80-82-84-- SÅLD 86
Fastigheter i Lerdal 15:66 - 15:67 - 15:68 - SÅLD 15:69 - 15:70 - SÅLD 15:71, Fyrklövervägen 80-82-84-- SÅLD 86
Typ
Fastigheten Rättvik Lerdal 15:66 - 15:67 - 15:68 - SÅLD 15:69 - 15:70 - SÅLD 15:71. Tomt.
Tomt
Lerdal 15:66 / 1.541kvm - 15:67 / 1.551kvm - 15:68 / 1.556kvm - SÅLD 15:69 / 1.608kvm - 15:70 / 1.702kvm - SÅLD 15:71 / 2.158kvm.
Byggrätt
Se Detaljplan PDF bilaga på beskrivningen internet eller beställ via info@ericthors.se.
Ekonomi
Pris 525 000 kr per tomt samt högstbjudande. Taxeringsvärdet är 369 000 kr (fastställt avseende år 2020). Typkod 210.

Total driftkostnad 2 000 kr/år, varav:
Samfällighet:
2 000 kr
Summa:
2 000 kr
Vatten och avlopp
Anslutningspunkter kommunalt VA finns i området För mera information kontakta Dala Vatten Avfall / Spångmyr 020 200 210
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Rättvik Lerdal GA:20 Vägavgifter betalas till föreningen inom området.

Planbestämmelser: Detaljplan för Lerdal 15:32 Fyrklöverns Stugby Akt 2031-P2019/1 2019-04-23 se även denna som PDF bilaga på beskrivningen internet eller beställ via info@ericthors.se.
Vägbeskrivning
Tomterna belägna ovanför Fyrklöverns Stugby , åk till infarten stugbyn och håll höger vid receptionen och följ våran TILL SALU skyltning.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 eller info@ericthors.se

Lerdal 15:66 / 1.541kvm 525.000kr eller högstbjudande - 15:67 / 1.551kvm 525.000kr eller högstbjudande - 15:68 / 1.556kvm 525.000kr eller högstbjudande - SÅLD 15:69 / 1.608 kvm 525.000kr eller högstbjudande - 15:70 / 1.702kvm 525.000kr eller högstbjudande - SÅLD 15:71 / 2.158kvm 525.000kr eller högstbjudande.

Ev budgivningar kommer att ske via telefon och per tomt.

Anslutningspunkter kommunalt VA finns i området För mera information kontakta Dala Vatten Avfall 020-200 210.
Anslutningspunkt EL finns i området för mera information kontakta Dala Elnät 0247 738 00.

Detaljplan för Lerdal 15:32 Fyrklöverns Stugby Akt 2031-P2019/1 2019-04-23 se även denna som PDF bilaga på beskrivningen internet eller beställ via info@ericthors.se

Taxeringsvärden 2020 är följande 15:66 369.000kr 15:67 370.000kr 15:68 371.000kr SÅLD15:69 376.000kr 15:70 387.000kr SÅLD 15:71 473.000kr

För mera information ang Budgivning/Mäklarsamfundet kopiera och följ länken eller se separat länk i Objektbeskrivningen

http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 525 000 kr per tomt samt högstbjudande
Tomtarea: 1 541 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post