Industrifastighet, Gamlestaden-Marieholm
Marieholmsgatan 132A, Göteborg
Välskött mindre industrifastighet uppförd 2007 med bra geografiskt läge i Marieholm.
Mindre industrifastighet om 473 kvm totalarea bestående av två lokaler i markplan med två portar varav en med kontorsrum och wc i bottenplanet.
Den ena lagerlokalen förbinds via trappa i entrésolplan med totalt 12 separata kontorsrum , kök med matsal och intilliggande städ-teknikrum ,
duschrum med wc och påbörjad byggnation av bastu.
Fastigheten har 2 portar. Lagerlokalerna har epoxibehandlade betongolv.
Icke bebyggd mark består till största del av asfalterad eller hårdgjord uppställningsyta.
Hela fastigheten ställs till köparens förfogande vid tillträdet.
Fastigheten kan överlåtas via bolagsaffär eller separat.
Fastigheten överlåtes med friskrivningsklausul i det skick som den befinner sig i vid överlåtelsetillfället.
Byggnaden är uppförd 2007 och är i gott skick.
Bostäder i Gamlestaden 78:7, Marieholmsgatan 132A, Göteborg
Fastigheter i Gamlestaden 78:7, Marieholmsgatan 132A, Göteborg
Typ
Fastigheten Göteborg Gamlestaden 78:7. Industrifastighet. Byggår 2007.
Storlek
Bruksarea ca 473 m², fördelat på kontor 254 m² och varmlager 219 m². Tomtarea 735 m².
Byggnader
1
Byggnadstyp: 1-plans med entrésolplan. Byggnadsår 2007.
Beskrivning: 1-plans industrilokal i entrésolplan om 473 kvm totalarea. Fördelat på 219 kvm lager + 254 kvm kontor. Fastigheten och dess byggnad är i gott skick.

Byggnadssätt
Grund: Platta på mark. Stomme: Stål. Bjälklag: stål/trä. Fasad: Stål/trä. Takbeklädnad: Plåt. Utv plåtarbeten: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Mekanisk frånluft.
TV: Fiber.
Internet: Fiber.
Uppvärmningssystem: Direktverkande el.
Ekonomi
4 950 000 kr.
Taxeringsvärdet är 2 868 000 kr (avseende år 2019).Typkod 432.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Samfällighet: Göteborg Gamlestaden S:1.

Planbestämmelser: Detaljplan.
Gårdsplats/innergård
Asfalterad uppställning invid fastigheten.
Linnégatan 80
413 08 GÖTEBORG
Tfn 031-13 17 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 4 950 000 kr
Bruksarea: Ca 473 m²
Tomtarea: 735 m²
Taxeringsvärde: 2 868 000 kr
Ansvarig mäklare
Peter Kesselbring
031-13 17 00
0733-12 75 60
Skicka e-post